Βοήθεια HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series

background image

LASERJET PRO 300 COLOR

LASERJET PRO 400 COLOR

Οδηγός Χρήσης

M351

M451

background image
background image

HP LaserJet Pro 300 color M351 και
HP LaserJet Pro 400 color M451

Οδηγός Χρήσης

background image

Πνευματικά δικαιώματα και άδεια

χρήσης

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η

προσαρμογή ή η μετάφραση χωρίς

προηγούμενη γραπτή άδεια, με εξαίρεση τα

όσα επιτρέπονται από τους νόμους περί

πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι μόνες εγγυήσεις που παρέχονται για τα

προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται

στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που

συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και τις

υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν

πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί πρόσθετη

εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή

συντακτικά σφάλματα ή παραλήψεις του

παρόντος.

Edition 1, 10/2014

Αριθμός εξαρτήματος: CE955-90986

Εμπορικά σήματα

Οι ονομασίες Adobe

®

, Acrobat

®

και

PostScript

®

είναι εμπορικά σήματα της Adobe

Systems Incorporated.

Η ονομασία Intel® Core™ είναι

κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Intel

Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες

χώρες/περιοχές.

Η ονομασία Java™ είναι σήμα κατατεθέν στις

Η.Π.Α. της Sun Microsystems, Inc.

Οι ονομασίες Microsoft®, Windows®,

Windows® XP και Windows Vista® είναι

σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της

Microsoft Corporation.

Το UNIX

®

είναι σήμα κατατεθέν της The

Open Group.

Η ονομασία ENERGY STAR και το σήμα

ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα στις

Η.Π.Α.

background image

Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον οδηγό

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Οι συμβουλές παρέχουν χρήσιμες συμβουλές ή συντομεύσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι σημειώσεις παρέχουν σημαντικές πληροφορίες που επεξηγούν μια έννοια ή βοηθούν

στην ολοκλήρωση μιας εργασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι προσοχές υποδεικνύουν διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να αποφύγετε

την απώλεια δεδομένων ή την πρόκληση ζημιάς στο προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!

Οι προειδοποιήσεις σάς ειδοποιούν για συγκεκριμένες διαδικασίες που θα πρέπει να

ακολουθήσετε για να αποφύγετε τον τραυματισμό, την καταστροφική απώλεια δεδομένων ή την εκτεταμένη

ζημιά στο προϊόν.

ELWW

iii

background image

iv

Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον οδηγό

ELWW

background image

Πίνακας περιεχομένων

1 Βασικές πληροφορίες προϊόντος ........................................................................................ 1

Σύγκριση προϊόντων ................................................................................................................. 2
Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ................................................................................................. 4
Λειτουργίες για άτομα με ειδικές ανάγκες ..................................................................................... 4
Όψεις του προϊόντος ................................................................................................................ 5

Εμπρός όψη ............................................................................................................. 5
Πίσω όψη ................................................................................................................. 6
Δυνατότητες διασύνδεσης ........................................................................................... 6
Θέση αριθμού σειράς και αριθμού μοντέλου ................................................................. 7
Διάταξη του πίνακα ελέγχου ........................................................................................ 8

2 Μενού του πίνακα ελέγχου ................................................................................................ 9

Μενού Υπηρεσίες Web της HP ................................................................................................. 10
Αναφορές menu (μενού) .......................................................................................................... 11
Γρήγορες φόρμες μενού ........................................................................................................... 12
Ρύθμιση συστήματος μενού ...................................................................................................... 13
Σέρβις μενού ......................................................................................................................... 19
Ρύθμιση δικτύου μενού ............................................................................................................ 20

3 Λογισμικό για τα Windows ............................................................................................. 23

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα και προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή για Windows ............ 24
Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για τα Windows ......................................... 24

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 26

Τρόποι λειτουργίας εγκατάστασης του UPD ................................................... 26

Αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης στα Windows ................................................................ 27

Προτεραιότητα ρυθμίσεων εκτύπωσης ......................................................................... 27
Αλλαγή των ρυθμίσεων όλων των εργασιών εκτύπωσης, έως ότου τερματιστεί το
πρόγραμμα λογισμικού ............................................................................................ 27
Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για όλες τις εργασίες εκτύπωσης ......................... 28
Αλλαγή των ρυθμίσεων διαμόρφωσης του προϊόντος .................................................... 28

Κατάργηση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή από τα Windows ............................................. 29

ELWW

v

background image

Υποστηριζόμενα βοηθητικά προγράμματα για τα Windows .......................................................... 30

Άλλα στοιχεία λογισμικού και βοηθητικά προγράμματα των Windows ........................... 30

Λογισμικό για άλλα λειτουργικά συστήματα ................................................................................ 30

4 Χρήση του προϊόντος με Mac .......................................................................................... 31

Λογισμικό για Mac ................................................................................................................. 32

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα και προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή για Mac ..... 32
Εγκατάσταση λογισμικού για λειτουργικά συστήματα Mac .............................................. 32

Εγκατάσταση λογισμικού για υπολογιστές Mac που συνδέονται απευθείας με
το προϊόν ................................................................................................ 32
Εγκατάσταση λογισμικού για υπολογιστές Mac σε ενσύρματο δίκτυο ................ 33

Διαμόρφωση της διεύθυνσης IP ................................................... 33
Εγκατάσταση του λογισμικού ....................................................... 33

Εγκατάσταση λογισμικού για υπολογιστές Mac σε ασύρματο δίκτυο ................. 33

Χρησιμοποιήστε τα μενού του πίνακα ελέγχου, για να συνδέσετε το
προϊόν σε ασύρματο δίκτυο μέσω WPS ......................................... 34
Συνδέστε το προϊόν σε ασύρματο δίκτυο μέσω καλωδίου USB ........... 35

Κατάργηση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή από λειτουργικά συστήματα Mac ......... 35
Προτεραιότητα ρυθμίσεων εκτύπωσης σε Mac .............................................................. 35
Αλλαγή ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή σε Mac ...................................... 36

Αλλαγή των ρυθμίσεων όλων των εργασιών εκτύπωσης, έως ότου τερματιστεί
το πρόγραμμα λογισμικού .......................................................................... 36
Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για όλες τις εργασίες εκτύπωσης .......... 36
Αλλαγή των ρυθμίσεων διαμόρφωσης του προϊόντος ..................................... 36

Λογισμικό για υπολογιστές Mac ................................................................................ 37

Βοηθητικό πρόγραμμα HP για Mac ............................................................. 37

Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραμμα HP. .......................................... 37
Δυνατότητες βοηθητικού προγράμματος HP ................................... 37

Υποστηριζόμενα βοηθητικά προγράμματα για Mac ........................................ 37

Ενσωματωμένος διακομιστής Web της HP ..................................... 37
HP ePrint .................................................................................. 38
AirPrint .................................................................................... 38

Βασικές εργασίες εκτύπωσης σε Mac ......................................................................................... 40

Ακύρωση εργασίας εκτύπωσης με Mac ....................................................................... 40
Αλλαγή του μεγέθους και του τύπου χαρτιού (για Mac) ................................................. 40
Αλλαγή μεγέθους εγγράφων ή εκτύπωση σε μη τυποποιημένο μέγεθος χαρτιού με Mac ...... 41
Δημιουργία και χρήση προρρυθμίσεων εκτύπωσης σε Mac ............................................ 41
Εκτύπωση εξώφυλλου σε Mac .................................................................................... 41
Χρήση υδατογραφημάτων με Mac .............................................................................. 42
Εκτύπωση πολλών σελίδων σε ένα φύλλο χαρτιού με Mac .............................................. 42
Εκτύπωση και στις δύο όψεις της σελίδας (εκτύπωση διπλής όψης) με Mac ...................... 43

vi

ELWW

background image

Ρύθμιση των επιλογών χρωμάτων σε Mac .................................................................... 43

Χρήση AirPrint ....................................................................................................................... 45
Επίλυση προβλημάτων σε Mac ................................................................................................. 46

5 Σύνδεση της συσκευής στα Windows .............................................................................. 47

Αποποίηση ευθυνών σχετικά με την κοινή χρήση του εκτυπωτή ....................................................... 48
Σύνδεση με USB ..................................................................................................................... 48

Εγκατάσταση από CD ............................................................................................... 48

Σύνδεση σε δίκτυο στα Windows .............................................................................................. 49

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου ......................................................................... 49
Εγκατάσταση της συσκευής σε ενσύρματο δίκτυο στα Windows ...................................... 49

Λήψη διεύθυνσης ΙΡ .................................................................................. 49
Εγκατάσταση του λογισμικού ...................................................................... 50

Εγκατάσταση του προϊόντος σε ασύρματο δίκτυο στα Windows (μόνο για μοντέλα με
ασύρματη λειτουργία) ............................................................................................... 50

Συνδέστε το προϊόν σε ασύρματο δίκτυο μέσω WPS ....................................... 51
Χρησιμοποιήστε τα μενού του πίνακα ελέγχου, για να συνδέσετε το προϊόν σε
ασύρματο δίκτυο μέσω WPS ...................................................................... 51
Συνδέστε το προϊόν σε ασύρματο δίκτυο μέσω καλωδίου USB .......................... 51
Εγκατάσταση λογισμικού για ασύρματο προϊόν συνδεδεμένο στο δίκτυο ........... 52

Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου IP στα Windows ........................................................ 53

Προβολή ή αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου ....................................................... 53
Ορισμός ή αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του προϊόντος ............................ 53
Μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων TCP/IP του IPv4 από τον πίνακα
ελέγχου ................................................................................................... 54
Ρυθμίσεις ταχύτητας σύνδεσης και αμφίδρομης λειτουργίας ............................ 55

6 Χαρτί και μέσα εκτύπωσης .............................................................................................. 57

Κατανόηση της χρήσης του χαρτιού ........................................................................................... 58
Αλλαγή του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή ώστε να ταιριάζει με τον τύπο και το μέγεθος του
χαρτιού στα Windows ............................................................................................................. 59
Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού ............................................................................................... 60
Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού και χωρητικότητα δίσκου .............................................................. 62
Τοποθέτηση χαρτιού στους δίσκους ........................................................................................... 65

Τοποθέτηση χαρτιού στο δίσκο 1 ............................................................................... 65
Τοποθέτηση χαρτιού στο δίσκο 2 ή στον προαιρετικό δίσκο 3 ........................................ 66

Διαμόρφωση δίσκων ............................................................................................................... 68

7 Κασέτες εκτύπωσης ......................................................................................................... 69

Πληροφορίες κασετών εκτύπωσης ............................................................................................. 70
Προβολές αναλώσιμων ........................................................................................................... 71

ELWW

vii

background image

Όψεις της κασέτας εκτύπωσης ................................................................................... 71

Διαχείριση κασετών εκτύπωσης ................................................................................................. 72

Αλλαγή των ρυθμίσεων για τις κασέτες εκτύπωσης ........................................................ 72

Εκτύπωση όταν μια κασέτα εκτύπωσης βρίσκεται στο τέλος της διάρκειας ζωής
της ......................................................................................................... 72
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ρυθμίσεων "Σε πολύ χαμηλό επίπεδο"
από τον πίνακα ελέγχου ............................................................................. 72
Εκτύπωση με τη λειτουργία EconoMode ....................................................... 73

Αποθήκευση και ανακύκλωση αναλωσίμων ................................................................. 73

Ανακύκλωση αναλωσίμων .......................................................................... 73
Αποθήκευση της κασέτας ........................................................................... 74
Πολιτική της HP για κασέτες γραφίτη εκτός HP ............................................. 74

Τοποθεσία Web της HP για τις απομιμήσεις ................................................................ 74

Οδηγίες αντικατάστασης .......................................................................................................... 75

Αντικατάσταση κασετών εκτύπωσης ............................................................................. 75

Επίλυση προβλημάτων με αναλώσιμα ........................................................................................ 79

Έλεγχος των κασετών εκτύπωσης ................................................................................ 79

Εκτύπωση της σελίδας κατάστασης αναλωσίμων ............................................ 80
Ερμηνεία της σελίδας ποιότητας εκτύπωσης .................................................. 81
Εξέταση της κασέτας εκτύπωσης για βλάβη ................................................... 81
Επαναλαμβανόμενα ελαττώματα .................................................................. 82

Ερμηνεία των μηνυμάτων πίνακα ελέγχου για αναλώσιμα ............................................... 83

10.XXXX Σφάλμα αναλωσίμων ................................................................... 83
Ακατάλληλα αναλώσιμα ............................................................................ 83
Αντικατάσταση <χρώμα> ........................................................................... 83
Αφαιρέστε την ασφάλεια συσκευασίας από την κασέτα <χρώμα> γραφίτη ......... 84
Αφαιρέστε τις ασφάλειες συσκευασίας από τις κασέτες εκτύπωσης .................... 84
Ελλιπή αναλώσιμα .................................................................................... 84
Κίτρινο σε λάθος θέση .............................................................................. 84
Κυανό σε λάθος θέση ............................................................................... 85
Ματζέντα σε λάθος θέση ........................................................................... 85
Μαύρο σε λάθος θέση .............................................................................. 85
Μη συμβατή κασέτα <χρώμα> γραφίτη ........................................................ 85
Μη υποστηριζόμενη κασέτα <χρώμα> γραφίτη Πατήστε [OK] για να
συνεχίσετε ................................................................................................ 85
Πολύ χαμηλή στάθμη γραφίτη ματζέντα ........................................................ 86
Πολύ χαμηλή στάθμη κίτρινου γραφίτη ........................................................ 86
Πολύ χαμηλή στάθμη κυανού γραφίτη ......................................................... 86
Πολύ χαμηλή στάθμη μαύρου γραφίτη ........................................................ 87
Τοποθετήθηκε γνήσιο αναλώσιμο HP ........................................................... 87

viii

ELWW

background image

Τοποθετήθηκε μεταχειρισμένη κασέτα <χρώμα> γραφίτη Πατήστε [OK] για να
συνεχίσετε ................................................................................................ 87
Τοποθετήστε την <έγχρωμη>κασέτα .............................................................. 88
Χαμηλή στάθμη γραφίτη ματζέντα ................................................................ 88
Χαμηλή στάθμη κίτρινου γραφίτη ................................................................ 88
Χαμηλή στάθμη κυανού γραφίτη ................................................................. 88
Χαμηλή στάθμη μαύρου γραφίτη ................................................................ 88
Χρησιμοποιείται μεταχειρισμένη κασέτα <χρώμα> γραφίτη ............................... 89
Χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα αναλώσιμα ............................................... 89

8 Εργασίες εκτύπωσης ........................................................................................................ 91

Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης ........................................................................................... 92
Βασικές εργασίες εκτύπωσης με τα Windows .............................................................................. 93

Άνοιγμα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στα Windows ..................................... 93
Λήψη βοήθειας για οποιαδήποτε επιλογή εκτύπωσης στα Windows ................................ 93
Αλλαγή του αριθμού των αντιγράφων εκτύπωσης στα Windows ..................................... 94
Αποθήκευση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων εκτύπωσης για επαναχρησιμοποίηση στα
Windows ............................................................................................................... 94

Χρήση μιας συντόμευσης εκτύπωσης στα Windows ....................................... 94
Δημιουργία συντομεύσεων εκτύπωσης .......................................................... 95

Βελτίωση της ποιότητας εκτύπωσης στα Windows ......................................................... 97

Επιλογή του μεγέθους σελίδας στα Windows ................................................ 97
Επιλογή ενός μη τυποποιημένου μεγέθους σελίδας στα Windows .................... 98
Επιλογή του τύπου χαρτιού στα Windows .................................................... 98
Επιλογή του δίσκου χαρτιού στα Windows ................................................... 98

Εκτύπωση και στις δύο όψεις (duplex) στα Windows .................................................... 99

Μη αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις στα Windows ............................... 99
Αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις στα Windows .................................. 100

Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων ανά φύλλο στα Windows ............................................ 102
Επιλογή προσανατολισμού σελίδας στα Windows ...................................................... 103
Ρύθμιση των επιλογών χρώματος στα Windows ......................................................... 104

Χρήση της λειτουργίας HP ePrint ............................................................................................. 106
Επιπλέον εργασίες εκτύπωσης με τα Windows ........................................................................... 107

Εκτύπωση έγχρωμου κειμένου με μαύρο χρώμα (διαβαθμίσεις του γκρι) στα Windows ..... 107
Εκτύπωση σε προτυπωμένο επιστολόχαρτο ή φόρμες στα Windows ............................... 107
Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί, ετικέτες ή διαφάνειες στα Windows ...................................... 109
Εκτύπωση της πρώτης ή της τελευταίας σελίδας με διαφορετικό χαρτί στα Windows ........ 112
Προσαρμογή εγγράφου στο μέγεθος της σελίδας στα Windows ................................... 114
Προσθήκη υδατογραφήματος σε έγγραφο στα Windows ............................................ 115
Δημιουργία ενός φυλλαδίου στα Windows ............................................................... 116

ELWW

ix

background image

9 Χρώμα ......................................................................................................................... 119

Ρύθμιση χρώματος ................................................................................................................ 120

Αλλαγή χρωματικού θέματος για εργασία εκτύπωσης .................................................. 120
Αλλαγή των επιλογών χρώματος .............................................................................. 121
Ρυθμίσεις χρώματος "Μη αυτόματο" ........................................................................ 122

Χρησιμοποιήστε την επιλογή HP EasyColor ............................................................................... 123
Αντιστοιχίστε τα χρώματα στην οθόνη του υπολογιστή σας .......................................................... 125

10 Διαχείριση και συντήρηση ........................................................................................... 127

Εκτύπωση σελίδων πληροφοριών ............................................................................................ 128
Χρήση του ενσωματωμένου διακομιστή Web της ΗΡ .................................................................. 129

Άνοιγμα του Ενσωματωμένου διακομιστή web HP ...................................................... 129
Δυνατότητες του Ενσωματωμένου διακομιστή Web της HP ........................................... 129

Χρήση λογισμικού HP Web Jetadmin ...................................................................................... 130
Δυνατότητες ασφαλείας του προϊόντος ..................................................................................... 130

Εκχώρηση κωδικού πρόσβασης συστήματος .............................................................. 130

Ρυθμίσεις εξοικονόμησης γραφίτη ........................................................................................... 132

Εκτύπωση με τη λειτουργία EconoMode .................................................................... 132
Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας ........................................................................ 132

Έναρξη λειτουργίας αναμονής .................................................................. 132
Ορισμός καθυστέρησης Αυτόματη απενεργοποίηση ..................................... 133

Εκτύπωση αρχείου ................................................................................................. 133

Εγκατάσταση DIMM μνήμης ................................................................................................... 134

Εγκατάσταση DIMM μνήμης .................................................................................... 134
Eνεργοποίηση της μνήμης ....................................................................................... 138
Έλεγχος εγκατάστασης της DIMM ............................................................................ 139
Χρήση μνήμης ....................................................................................................... 140

Καθαρισμός του προϊόντος .................................................................................................... 141
Ενημερώσεις προϊόντος ......................................................................................................... 141

11 Επίλυση προβλημάτων ................................................................................................ 143

Αυτοβοήθεια ....................................................................................................................... 144
Λίστα ελέγχων για επίλυση προβλημάτων γενικής φύσης ............................................................. 145

Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος ............................................ 146

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων .................................................................................... 147
Ερμηνεία μηνυμάτων του πίνακα ελέγχου .................................................................................. 148

Τύποι μηνυμάτων πίνακα ελέγχου ............................................................................. 148
Μηνύματα πίνακα ελέγχου ....................................................................................... 148

10.XXXX Σφάλμα αναλωσίμων ................................................................. 148
49 Σφάλμα Απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση ..................................... 149

x

ELWW

background image

50.X Σφάλμα σταθεροποιητή γραφίτη Απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση . 149
51.XX Σφάλμα Απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση ................................ 149
54.XX Σφάλμα Απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση ................................ 149
55.X Σφάλμα Απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση .................................. 150
57 Σφάλμα ανεμιστήρα Απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση .................... 150
59.X Σφάλμα Απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση .................................. 150
79 Σφάλμα Απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση ..................................... 151
79 Σφάλμα σέρβις Απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση ........................... 151
Ακατάλληλα αναλώσιμα .......................................................................... 151
Αντικατάσταση <χρώμα> ......................................................................... 151
Αποτυχία εκτύπωσης, πατήστε ΟΚ. Αν το σφάλμα επαναληφθεί,
απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά. ............................. 152
Αφαιρέστε την ασφάλεια συσκευασίας από την κασέτα <χρώμα> γραφίτη ....... 152
Αφαιρέστε τις ασφάλειες συσκευασίας από τις κασέτες εκτύπωσης .................. 152
Ελλιπή αναλώσιμα .................................................................................. 152
Εμπλοκή στη <θέση> ............................................................................... 153
Εμπλοκή στο δίσκο # Αποκατάσταση εμπλοκής και συνέχεια Πατήστε [OK] ..... 153
Η μνήμη βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο Πατήστε [OK] .................................... 153
Καθαρισμός . . . .................................................................................... 153
Κίτρινο σε λάθος θέση ............................................................................ 154
Κυανό σε λάθος θέση ............................................................................. 154
Ματζέντα σε λάθος θέση ......................................................................... 154
Μαύρο σε λάθος θέση ............................................................................ 154
Μη αναμενόμενο μέγεθος στο δίσκο # Τοποθετήστε χαρτί <μέγεθος> Πατήστε
[OK] ..................................................................................................... 154
Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο <X>
Πατήστε [OK] ......................................................................................... 155
Μη αυτόματη τροφοδοσία <ΤΥΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ> Πατήστε [OK] για τα
διαθέσιμα μέσα εκτύπωσης ....................................................................... 155
Μη έγκυρο πρόγραμμα οδήγησης Πατήστε [OK] ......................................... 155
Μη συμβατή κασέτα <χρώμα> γραφίτη ...................................................... 155
Μη υποστηριζόμενη κασέτα <χρώμα> γραφίτη Πατήστε [OK] για να συνεχίσετε 155
Πολύ χαμηλή στάθμη γραφίτη ματζέντα ...................................................... 156
Πολύ χαμηλή στάθμη κίτρινου γραφίτη ...................................................... 156
Πολύ χαμηλή στάθμη κυανού γραφίτη ....................................................... 156
Πολύ χαμηλή στάθμη μαύρου γραφίτη ...................................................... 157
Σφάλμα συσκευής Πατήστε [OK] ............................................................... 157
Τοποθετήθηκε γνήσιο αναλώσιμο HP ......................................................... 157
Τοποθετήθηκε μεταχειρισμένη κασέτα <χρώμα> γραφίτη Πατήστε [OK] για να
συνεχίσετε .............................................................................................. 158
Τοποθετήστε απλό χαρτί <ΜΕΓΕΘΟΣ> στο δίσκο 1 Λειτουργία καθαρισμού
Πατήστε [OK] για να ξεκινήσετε ................................................................. 158

ELWW

xi

background image

Τοποθετήστε την <έγχρωμη>κασέτα ............................................................ 158
Τοποθετήστε χαρτί <ΤΥΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ> στο δίσκο # .............................. 158
Τοποθετήστε χαρτί <ΤΥΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ> στο δίσκο 1 .............................. 159
Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο <X> Πατήστε [OK] για τα διαθέσιμα μέσα
εκτύπωσης ............................................................................................. 159
Τυπογραφικό λάθος Πατήστε [OK] ............................................................ 159
Χαμηλή στάθμη γραφίτη ματζέντα .............................................................. 159
Χαμηλή στάθμη κίτρινου γραφίτη .............................................................. 160
Χαμηλή στάθμη κυανού γραφίτη ............................................................... 160
Χαμηλή στάθμη μαύρου γραφίτη .............................................................. 160
Χρησιμοποιείται μεταχειρισμένη κασέτα <χρώμα> γραφίτη ............................. 160
Χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα αναλώσιμα ............................................. 160
Front door open (Εμπρός θύρα ανοικτή) .................................................... 161
Rear door open (Πίσω θύρα ανοικτή) ........................................................ 161

Λανθασμένη τροφοδότηση ή εμπλοκή χαρτιού .......................................................................... 162

Το προϊόν δεν έλκει χαρτί ........................................................................................ 162
Το προϊόν έλκει πολλά φύλλα χαρτιού ...................................................................... 162
Αποτροπή εμπλοκών χαρτιού ................................................................................... 162

Αποκατάσταση εμπλοκών ....................................................................................................... 164

Θέσεις εμπλοκών ................................................................................................... 164
Αποκατάσταση εμπλοκών στο δίσκο 1 ...................................................................... 165
Αποκατάσταση εμπλοκών στο δίσκο 2 ...................................................................... 166
Αποκατάσταση εμπλοκών στη μονάδα σταθεροποιητή γραφίτη ..................................... 167
Αποκατάσταση εμπλοκών στη θήκη εξόδου ................................................................ 169
Αποκατάσταση εμπλοκής στη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης (μόνο για μοντέλα με
διάταξη εκτύπωσης διπλής όψης) ............................................................................. 169

Βελτίωση ποιότητας εκτύπωσης ............................................................................................... 172

Χρησιμοποιήστε τη σωστή ρύθμιση τύπου χαρτιού στο πρόγραμμα οδήγησης του
εκτυπωτή ............................................................................................................... 172

Αλλαγή του τύπου χαρτιού για τα Windows ............................................... 172
Αλλαγή του τύπου χαρτιού για Mac ........................................................... 173

Προσαρμογή ρυθμίσεων χρώματος στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή ........................ 173

Αλλαγή χρωματικού θέματος για εργασία εκτύπωσης ................................... 173
Αλλαγή των επιλογών χρώματος ............................................................... 174

Χρησιμοποιήστε χαρτί που πληροί τις προδιαγραφές της HP ........................................ 175
Εκτύπωση σελίδας καθαρισμού ............................................................................... 175
Βαθμονόμηση του προϊόντος για ευθυγράμμιση των χρωμάτων .................................... 176
Έλεγχος των κασετών εκτύπωσης .............................................................................. 176

Εκτύπωση της σελίδας κατάστασης αναλωσίμων .......................................... 177
Ερμηνεία της σελίδας ποιότητας εκτύπωσης ................................................ 178
Εξέταση της κασέτας εκτύπωσης για βλάβη ................................................. 178

xii

ELWW

background image

Επαναλαμβανόμενα ελαττώματα ................................................................ 179

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή που ανταποκρίνεται περισσότερο στις
προσωπικές σας ανάγκες εκτύπωσης ......................................................................... 179

Το προϊόν δεν εκτυπώνει ή εκτυπώνει αργά ................................................................................ 181

Το προϊόν δεν εκτυπώνει ......................................................................................... 181
Το προϊόν εκτυπώνει αργά ....................................................................................... 182

Επίλυση προβλημάτων συνδεσιμότητας συσκευής ...................................................................... 183

Επίλυση προβλημάτων απευθείας σύνδεσης ............................................................... 183
Επίλυση προβλημάτων δικτύου ................................................................................ 183

Κακή ενσύρματη σύνδεση ......................................................................... 183
Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί εσφαλμένη διεύθυνση ΙΡ για το προϊόν .............. 184
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το προϊόν ............................. 184
Το προϊόν χρησιμοποιεί εσφαλμένες ρυθμίσεις σύνδεσης και διπλής όψης για
το δίκτυο ............................................................................................... 184
Τα προβλήματα συμβατότητας μπορεί να οφείλονται σε νέα προγράμματα. ..... 184
Ο υπολογιστής ή ο σταθμός εργασίας μπορεί να μην έχει ρυθμιστεί σωστά ..... 184
Το προϊόν έχει απενεργοποιηθεί ή κάποιες άλλες ρυθμίσεις δικτύου είναι
εσφαλμένες ............................................................................................ 185

Επίλυση προβλημάτων ασύρματου δικτύου ............................................................................... 186

Λίστα ελέγχου ασύρματης συνδεσιμότητας ................................................................. 186
Ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει το μήνυμα: Η ασύρματη λειτουργία του προϊόντος έχει
απενεργοποιηθεί .................................................................................................... 187
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση παραμέτρων της ασύρματης σύνδεσης, το προϊόν δεν
εκτυπώνει .............................................................................................................. 187
Το προϊόν δεν εκτυπώνει, ενώ στον υπολογιστή έχει εγκατασταθεί τείχος προστασίας
άλλου κατασκευαστή .............................................................................................. 187
Η ασύρματη σύνδεση δεν λειτουργεί μετά τη μετακίνηση του ασύρματου δρομολογητή ή
του προϊόντος ....................................................................................................... 188
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση περισσότερων υπολογιστών στο ασύρματο προϊόν ............... 188
Το ασύρματο προϊόν χάνει την επικοινωνία κατά τη σύνδεσή του σε VPN ....................... 188
Το δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα ασύρματων δικτύων .............................................. 189
Το ασύρματο δίκτυο δεν λειτουργεί ........................................................................... 189

Επίλυση προβλημάτων λογισμικού του προϊόντος με Windows ................................................... 190
Επίλυση προβλημάτων λογισμικού προϊόντος με Mac ................................................................ 192

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή δεν εμφανίζεται στη λίστα "Εκτύπωση & φαξ" ............ 192
Το όνομα του προϊόντος δεν εμφανίζεται στη λίστα προϊόντων, στη λίστα "Εκτύπωση &
φαξ" .................................................................................................................... 192
Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή δεν ρυθμίζει αυτόματα το επιλεγμένο προϊόν στη λίστα
"Εκτύπωση & φαξ" ................................................................................................. 192
Κάποια εργασία εκτύπωσης δεν στάλθηκε στο προϊόν που θέλατε .................................. 193
Όταν υπάρχει σύνδεση με καλώδιο USB, το προϊόν δεν εμφανίζεται στη λίστα "Εκτύπωση
& φαξ", μετά την επιλογή του προγράμματος οδήγησης ............................................... 193

ELWW

xiii

background image

Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB, χρησιμοποιείτε πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή
γενικής χρήσης ...................................................................................................... 193

Παράρτημα Α Supplies and accessories (Αναλώσιμα και βοηθητικός εξοπλισμός) ............. 195

Παραγγελία ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αναλωσίμων ......................................................... 196
Κωδικοί ειδών ...................................................................................................................... 196

Παράρτημα Β Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ............................................................. 197

Δήλωση περιορισμένης εγγύησης Hewlett-Packard .................................................................... 198
Εγγύηση Premium Protection Warranty της HP: Δήλωση περιορισμένης εγγύησης για τις κασέτες
εκτύπωσης LaserJet ............................................................................................................... 200
Αποθηκευμένα δεδομένα στην κασέτα εκτύπωσης ....................................................................... 201
Άδεια χρήσης τελικού χρήστη ................................................................................................ 202
OpenSSL ............................................................................................................................. 206
Υποστήριξη πελατών .............................................................................................................. 207
Επανασυσκευασία του προϊόντος ............................................................................................ 208

Παράρτημα Γ Προδιαγραφές προϊόντος ............................................................................ 209

Προδιαγραφές για τα φυσικά χαρακτηριστικά του εκτυπωτή ........................................................ 210
Κατανάλωση ενέργειας, ηλεκτρικές προδιαγραφές και εκπομπές θορύβου ..................................... 210
Προδιαγραφές περιβάλλοντος ................................................................................................ 210

Παράρτημα Δ Πληροφορίες σχετικά με κανονισμούς ........................................................ 211

Κανονισμοί FCC .................................................................................................................. 212
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής επιστασίας προϊόντων ................................................................... 213

Προστασία του περιβάλλοντος ................................................................................ 213
Προστασία από το όζον .......................................................................................... 213
Κατανάλωση ισχύος ............................................................................................... 213
Κατανάλωση γραφίτη ............................................................................................. 213
Χρήση χαρτιού ...................................................................................................... 213
Πλαστικά .............................................................................................................. 214
Αναλώσιμα εκτύπωσης HP LaserJet ........................................................................... 214
Οδηγίες επιστροφής και ανακύκλωσης ..................................................................... 214

Ηνωμένες Πολιτείες και Πουέρτο Ρίκο ........................................................ 214

Πολλαπλές επιστροφές (περισσότερες από μία κασέτες) .................. 214
Μεμονωμένες επιστροφές .......................................................... 215
Αποστολή ............................................................................... 215

Επιστροφές εκτός Η.Π.Α. ......................................................................... 215

Χαρτί ................................................................................................................... 215
Περιορισμοί υλικών ............................................................................................... 216

xiv

ELWW

background image

Απόρριψη απορριμμάτων εξοπλισμού από οικιακούς χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ..... 216
Χημικές ουσίες ...................................................................................................... 216
Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS) ........................................................... 216
Περισσότερες πληροφορίες ..................................................................................... 217

Δήλωση συμμόρφωσης ......................................................................................................... 218
Δήλωση συμμόρφωσης (ασύρματα μοντέλα) ............................................................................. 220
Δηλώσεις σχετικά με την ασφάλεια .......................................................................................... 222

Ασφάλεια laser ..................................................................................................... 222
Καναδικοί κανονισμοί DOC .................................................................................... 222
Δήλωση VCCI (Ιαπωνία) ......................................................................................... 222
Οδηγίες για το καλώδιο τροφοδοσίας ...................................................................... 222
Δήλωση για το καλώδιο τροφοδοσίας (Ιαπωνία) ......................................................... 223
Δήλωση EMC (Κορέα) ............................................................................................ 223
Δήλωση laser (Φινλανδία) ...................................................................................... 223
Δήλωση GS (Γερμανία) ........................................................................................... 225
Πίνακας ουσιών (Κίνα) ........................................................................................... 225
Δήλωση για τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών (Τουρκία) .......................................... 225
Ανακοίνωση περιορισμού της χρήσης επικίνδυνων ουσιών (Ουκρανία) .......................... 225

Πρόσθετες δηλώσεις για προϊόντα ασύρματης λειτουργίας ......................................................... 226

Δήλωση συμμόρφωσης με τα πρότυπα της FCC—Ηνωμένες Πολιτείες ............................ 226
Δήλωση για την Αυστραλία ..................................................................................... 226
Δήλωση ANATEL Βραζιλίας .................................................................................... 226
Δηλώσεις για τον Καναδά ....................................................................................... 226
Σημείωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση ........................................................................ 226
Σημείωση για τη χρήση στη Γαλλία ........................................................................... 227
Σημείωση για τη χρήση στη Ρωσία ............................................................................ 227
Δήλωση για την Κορέα ........................................................................................... 227
Δήλωση για την Ταϊβάν .......................................................................................... 228
Ένδειξη ενσύρματων/ασύρματων επικοινωνιών Βιετνάμ για εγκεκριμένα προϊόντα τύπου
ICTQC ................................................................................................................. 228

Ευρετήριο ......................................................................................................................... 229

ELWW

xv

background image

xvi

ELWW