HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Opret en brochure med Windows

background image

Opret en brochure med Windows

1.

Klik på Udskriv i menuen Filer i

programmet.

2.

Vælg produktet, og klik derefter på knappen

Egenskaber eller Indstillinger.

3.

Klik på fanen Færdigbehandling.

DAWW

Flere udskrivningsopgaver med Windows

111

background image

4.

Marker afkrydsningsfeltet Udskriv på

begge sider (manuelt).

5.

Klik på indstillingen Indbinding til venstre

eller Indbinding til højre i rullelisten

Brochurelayout. Indstillingen Sider pr.

ark ændres automatisk til 2 sider pr. ark.

6.

Tag den udskrevne stak ud af udskriftsbakken,

oprethold papirretningen, og læg derefter

stakken i bakke 2 med den udskrevne side

nedad.

7.

Tryk på knappen

OK

på kontrolpanelet for at

udskrive den anden side af jobbet.

112

Kapitel 8 Udskrivningsopgaver

DAWW