HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti

background image

Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti

HP-PRODUKT

DEN BEGRÆNSEDE GARANTIS VARIGHED

HP LaserJet 300 farve M351a og HP LaserJet 400 farve
M451nw, M451dn og M451dw

Et års udskiftning af produkter

HP garanterer dig, slutbrugerkunden, at hardware og ekstraudstyr fra HP vil være fri for fejl i materiale

og forarbejdning efter købsdatoen i den ovennævnte periode. Hvis HP modtager oplysninger om

sådanne defekter under garantiperioden, forbeholder HP sig retten til at repararere eller udskifte

produkter, der viser sig at være defekte. Erstatningsprodukter kan enten være nye eller svare til nye i

ydeevne.

HP garanterer, at der ikke vil opstå fejl i HP-softwaren under udførelsen af programmeringsinstruktioner

i ovenfor angivne periode på grund af defekter i materiale og forarbejdning, når den installeres og

bruges korrekt. Hvis HP underrettes om sådanne defekter i garantiperioden, vil HP ombytte den

software, som ikke udfører programmeringsinstruktioner på grund af sådanne defekter.

HP garanterer ikke, at driften af HP's produkter er uafbrudt eller fejlfri. Hvis HP ikke er i stand til, inden

for en rimelig tid, at reparere eller ombytte et produkt, således at det opnår en tilstand som garanteret,

har kunden ret til at få købsprisen refunderet ved øjeblikkelig returnering af produktet.

HP-produkter kan indeholde renoverede dele, der i ydeevne svarer til nye dele, eller dele, som kan

have været genstand for tilfældig brug.

Garantien dækker ikke fejl som følge af (a) forkert eller utilstrækkelig vedligeholdelse eller kalibrering,

(b) software, grænseflader, dele eller forbrugsvarer, som ikke er leveret af HP, (c) uautoriseret ændring

eller misbrug, (d) betjening på steder, som ikke opfylder de miljømæssige specifikationer for produktet

eller (e) forkert forberedelse eller vedligeholdelse af stedet.

I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER DE OVENNÆVNTE GARANTIER

EKSKLUSIVE, OG DER GIVES INGEN ANDEN GARANTI, HVERKEN SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG,

UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, OG HP FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT UNDERFORSTÅEDE

GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED

TIL ET BESTEMT FORMÅL. Nogle lande/områder, stater eller provinser tillader ikke begrænsninger i

varigheden af en underforstået garanti. Derfor gælder ovenstående begrænsning eller udelukkelse

muligvis ikke for dig. Denne begrænsede garanti giver dig særlige juridiske rettigheder, og du har

muligvis også andre rettigheder, som varierer fra land/område til land/område, stat til stat eller provins

til provins.

HP's begrænsede garanti gælder i alle de lande/områder eller steder, hvor HP leverer support for det

pågældende produkt, og hvor HP har markedsført dette produkt. Den service, du modtager i kraft af

garantien, kan variere i forhold til lokale standarder. HP vil ikke ændre produktets form, tilpasning eller

funktion for at gøre det muligt at betjene det i et land/område, som det ikke oprindeligt var beregnet

til, af juridiske eller lovgivningsmæssige årsager.

I DET OMFANG LOKAL LOVGIVNING TILLADER DET, ER RETSMIDLERNE I DENNE

GARANTIERKLÆRING DINE ENESTE RETSMIDLER. UNDTAGEN HVOR DET ER ANGIVET OVENFOR,

ER HP ELLER DENNES LEVERANDØRER I INTET TILFÆLDE ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FOR

DIREKTE, SPECIELLE OG HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER (HERUNDER DRIFTSTAB ELLER TAB AF

DATA) ELLER ANDRE SKADER, HVADENTEN DE ER BASERET PÅ KONTRAKT, SKADEGØRENDE

184

Tillæg B Service og support

DAWW

background image

HANDLING ELLER ANDET. Nogle lande/områder, stater eller provinser tillader ikke udelukkelse eller

begrænsning af indirekte eller hændelige skader. Derfor gælder ovenstående begrænsning eller

udelukkelse muligvis ikke for dig.

GARANTIBETINGELSERNE I DENNE ERKLÆRING EKSKLUDERER, BEGRÆNSER ELLER MODIFICERER

IKKE, MED UNDTAGELSE AF DET OMFANG LOVEN TILLADER, DE UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE

RETTIGHEDER, SOM ER GÆLDENDE FOR SALGET AF DETTE PRODUKT, MEN ER I TILLÆG HERTIL.

DAWW

Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti

185