HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Afhjælpning af papirstop i dupleksenheden (kun dupleksmodeller)

background image

Afhjælpning af papirstop i dupleksenheden (kun dupleksmodeller)

1.

Åbn bagdækslet.

FORSIGTIG:

Fikseringsenheden, der findes

bag i produktet, er varm. Vent på, at

fikseringsenheden afkøles, inden du fortsætter.

158

Kapitel 11 Problemløsning

DAWW

background image

2.

Træk om nødvendigt i styrekanten (udkald 1),

og fjern synligt papir (udkald 2) fra bunden af

udskrivningsområdet.

3.

Træk om nødvendigt i styrekanten (udkald 1),

og fjern synligt papir (udkald 2) fra bunden af

udskrivningsområdet.

4.

Hvis du ikke kan se noget papirstop, skal du

løfte op i dupleksenheden ved hjælp af tappen

på siden af dupleksenheden.

5.

Hvis du kan se bagkanten af papiret, skal du

fjerne papiret fra produktet.

DAWW

Afhjælpning af papirstop

159

background image

6.

Hvis du kan se forkanten af papiret, skal du

fjerne det fra produktet.

7.

Luk bagdækslet.

160

Kapitel 11 Problemløsning

DAWW