HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Konfiguration af bakker

background image

Konfiguration af bakker

Produktet tager som standard papir fra bakke 1. Hvis bakke 1 er tom, tager produktet papir fra bakke

2, eller fra bakke 3, hvis den er installeret. Hvis du konfigurerer bakken på produktet, ændres

indstillingerne for temperatur og hastighed for at opnå den bedste udskriftskvalitet for den papirtype, du

bruger. Hvis du bruger specialpapir til alle eller de fleste udskriftsjob på produktet, kan du ændre

denne standardindstilling på produktet.

I nedenstående tabel vises de måder, du kan bruge bakkeindstillingerne på til at imødekomme dine

udskrivningsbehov.

Papirforbrug

Konfigurer produktet

Udskriv

Læg papir af samme type og format i
bakke 1 og en anden bakke, og indstil
produktet til at tage papir fra den ene
bakke, hvis den anden er tom.

Læg papir i bakke 1. Det er ikke
nødvendigt med konfiguration, hvis
standardindstillingerne for type og
format ikke er blevet ændret.

Udskriv jobbet fra softwareprogrammet.

Brug lejlighedsvis specialpapir, f.eks.
kraftigt papir eller brevpapir, fra en
bakke, der sædvanligvis indeholder
almindeligt papir.

Læg specialpapir i bakke 1.

Vælg den papirtype, der passer til det
specialpapir, der er lagt i bakken, fra
dialogboksen Udskriv, før du sender
udskriftsjobbet.

Brug ofte specialpapir, f.eks. kraftigt
papir eller brevpapir, fra én bakke.

Læg specialpapir i bakke 1, og
konfigurer bakken til den papirtype.

Vælg den papirtype, der passer til det
specialpapir, der er lagt i bakken, fra
dialogboksen Udskriv, før du sender
udskriftsjobbet.

Konfiguration af bakker

1.

Kontroller, at produktet er tændt.

2.

Udfør en af følgende opgaver:

Kontrolpanel: Åbn menuen Systemopsætning, og åbn menuen Papiropsætning.

Vælg den bakke, du vil konfigurere.

Integreret webserver: Klik på fanen Indstillinger, og klik derefter på

Papirhåndtering i det venstre panel.

3.

Ændr den ønskede bakkeindstilling, og tryk derefter på

OK

, eller klik på

Anvend

.

62

Kapitel 6 Papir og udskriftsmedie

DAWW