HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series hjælp

background image

LASERJET PRO 300 COLOR

LASERJET PRO 400 COLOR

Brugervejledning

M351

M451

background image
background image

HP LaserJet Pro 300 farve M351 og
HP LaserJet Pro 400 farve M451

Brugervejledning

background image

Copyright og licens

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligt

tilladt i henhold til loven om ophavsret.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres

uden forudgående varsel.

De eneste garantier for HP-produkter og

-serviceydelser er at finde i de udtrykkelige

garantierklæringer, der følger med

produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri

skal opfattes som en ekstra garanti. HP er

ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle

fejl eller mangler heri.

Edition 1, 10/2014

Varenummer: CE955-90984

Varemærker

Adobe

®

, Acrobat

®

og PostScript

®

er

varemærker tilhørende Adobe Systems

Incorporated.

Intel® Core™ er et varemærke tilhørende

Intel Corporation i USA og andre lande/

områder.

Java™ er et varemærke tilhørende Sun

Microsystems, Inc. i USA.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP og

Windows Vista® er varemærker registreret i

USA tilhørende Microsoft Corporation.

UNIX

®

er et registreret varemærke tilhørende

The Open Group.

ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er

registrerede varemærker i USA.

background image

Konventioner i vejledningen

TIP:

Tippene indeholder hjælp eller genveje.

BEMÆRK:

Noterne indeholder vigtige oplysninger om et begreb eller udførelsen af en opgave.

FORSIGTIG:

Forsigtig angiver procedurer, som du skal følge for at undgå datatab eller beskadigelse

af produktet.

ADVARSEL!

Advarsler gør dig opmærksom på bestemte procedurer, som du skal følge for at undgå

selv at komme til skade, katastrofalt datatab eller omfattende beskadigelse af produktet.

DAWW

iii

background image

iv

Konventioner i vejledningen

DAWW

background image

Indholdsfortegnelse

1 Grundlæggende produktelementer ................................................................................... 1

Produktsammenligning .............................................................................................................. 2
Miljømæssige funktioner ........................................................................................................... 4
Tilgængelighed ........................................................................................................................ 4
Produktvisning ......................................................................................................................... 5

Set forfra .................................................................................................................. 5
Set bagfra ................................................................................................................ 6
Interfaceforbindelser .................................................................................................. 6
Placering af serienummer og modelnummer .................................................................. 7
Kontrolpanelet .......................................................................................................... 8

2 Menuer på kontrolpanelet ................................................................................................ 9

Menuen HP webservices ......................................................................................................... 10
Menuen Rapporter ................................................................................................................. 11
Menu for Hurtige formularer .................................................................................................... 12
Menuen Systemopsætning ....................................................................................................... 13
Service menu ......................................................................................................................... 18
Netværkskonfiguration menu ................................................................................................... 19

3 Software til Windows ..................................................................................................... 21

Understøttede operativsystemer og printerdrivere til Windows ..................................................... 22
Valg af den korrekte printerdriver til Windows ........................................................................... 22

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 24

UPD-installationstilstande ........................................................................... 24

Ændring af indstillinger for udskriftsjob i Windows .................................................................... 25

Prioritering i forbindelse med udskriftsindstillinger ....................................................... 25
Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes .................... 25
Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob ............................................ 26
Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger .................................................... 26

Fjern printerdriveren fra Windows ............................................................................................ 27
Understøttede hjælpeprogrammer til Windows .......................................................................... 27

DAWW

v

background image

Andre Windows-komponenter og hjælpeprogrammer .................................................. 28

Software til andre operativsystemer .......................................................................................... 28

4 Brug produktet med Mac ................................................................................................ 29

Software til Mac .................................................................................................................... 30

Understøttede operativsystemer og printerdrivere til Mac .............................................. 30
Installer software til Mac-operativsystemer .................................................................. 30

Installer software til Mac-computere, der er forbundet direkte til produktet ....... 30
Installer software til Mac-computere på et kablet netværk .............................. 31

Konfigurer IP-adressen ............................................................... 31
Installer softwaren ..................................................................... 31

Installer software til Mac-computere på et trådløst netværk ............................. 31

Opret forbindelse fra produktet til et trådløst netværk med WPS
ved hjælp af menuerne på kontrolpanelet ..................................... 32
Tilslut produktet til et trådløst netværk ved hjælp af et USB-kabel. .... 32

Fjern printerdriveren fra Mac-operativsystemerne ........................................................ 33
Prioritet for printerindstillinger for Mac ....................................................................... 33
Ændring af printerdriverindstillinger for Mac .............................................................. 33

Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes ..... 33
Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob. ............................ 34
Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger ..................................... 34

Software til Mac-computere ...................................................................................... 34

HP Utility til Mac ...................................................................................... 34

Åbn HP Utility ........................................................................... 34
HP Utility-funktioner ................................................................... 34

Understøttede hjælpeprogrammer til Mac .................................................... 35

HP integreret webserver ............................................................. 35
HP ePrint .................................................................................. 35
AirPrint .................................................................................... 35

Grundlæggende udskrivningsopgaver med Mac ........................................................................ 37

Annullering af et udskriftsjob med Mac ...................................................................... 37
Skift papirformat og -type med Mac .......................................................................... 37
Ændre størrelsen på dokumenter eller udskrive på papir i specialformat med Mac .......... 37
Oprette og anvende udskrivningsforudindstillinger med Mac ........................................ 38
Udskrive en forside med Mac ................................................................................... 38
Bruge vandmærker med Mac ................................................................................... 38
Udskrivning af flere sider på ét ark papir med Mac ..................................................... 39
Udskrivning på begge sider af siden (dupleksudskrivning) med Mac ............................. 39
Farveindstilling med Mac ......................................................................................... 40

Brug af AirPrint ...................................................................................................................... 41
Løsning af problemer med Mac ............................................................................................... 42

vi

DAWW

background image

5 Tilslutning af produktet til Windows ............................................................................... 43

Printer deler ansvarsfraskrivelse ............................................................................................... 44
Tilslut med USB ...................................................................................................................... 44

Cd-installation ......................................................................................................... 44

Tilslutning til et netværk med Windows ..................................................................................... 45

Understøttede netværksprotokoller ............................................................................. 45
Installer produktet på et kablet netværk med Windows ................................................ 45

Find IP-adressen ....................................................................................... 45
Installation af softwaren ............................................................................ 46

Installer produktet på et trådløst netværk med Windows (kun trådløse modeller) .............. 46

Opret forbindelse mellem produktet og et trådløst netværk ved hjælp af WPS .. 47
Opret forbindelse fra produktet til et trådløst netværk med WPS ved hjælp af
menuerne på kontrolpanelet ...................................................................... 47
Tilslut produktet til et trådløst netværk ved hjælp af et USB-kabel. ................... 47
Installation af softwaren til et trådløst produkt, der aktuelt befinder sig på
netværket ................................................................................................ 48

Konfigurer IP-netværksindstillinger med Windows ........................................................ 49

Få vist eller foretag ændringer til netværksindstillinger .................................. 49
Angiv eller skift adgangskoden for produktet ............................................... 49
Manuel konfiguration af IPv4 TCP/IP-parametrene fra kontrolpanelet .............. 49
Indstillinger for forbindelseshastighed og dupleks ......................................... 50

6 Papir og udskriftsmedie ................................................................................................. 51

Om brug af papir .................................................................................................................. 52
Skift printerdriver, så den passer til papirtypen og -formatet i Windows ........................................ 53
Understøttede papirformater .................................................................................................... 54
Understøttede papirtyper og bakkekapacitet .............................................................................. 56
Læg papir i papirbakkerne ...................................................................................................... 59

Fylde bakke 1 ......................................................................................................... 59
Fyld bakke 2 eller ekstrabakke 3 ............................................................................... 60

Konfiguration af bakker .......................................................................................................... 62

7 Printerpatroner ............................................................................................................... 63

Oplysninger om tonerkassette .................................................................................................. 64
Forbrugsvarevisninger ............................................................................................................ 65

Printerpatronvisninger .............................................................................................. 65

Administrer printerpatroner ..................................................................................................... 66

Skift indstillinger for printerpatroner ........................................................................... 66

Udskriv, når en printerpatron når slutningen af den anslåede levetid .............. 66
Aktivering eller deaktivering af indstillingerne Ved meget lav fra
kontrolpanelet .......................................................................................... 66

DAWW

vii

background image

Udskrivning med EconoMode .................................................................... 67

Lagre og genbruge forbrugsvarer .............................................................................. 67

Genbrug af forbrugsvarer ......................................................................... 67
Opbevaring af printerpatroner ................................................................... 67
HP-politik vedrørende printerpatroner fra andre producenter end HP .............. 68

HP's websted for antiforfalskning .............................................................................. 68

Udskiftningsanvisninger .......................................................................................................... 69

Udskift printerpatronerne .......................................................................................... 69

Løsning af problemer med forbrugsvarer ................................................................................... 73

Kontroller printerpatronerne ...................................................................................... 73

Udskriv statussiden for forbrugsvarer ........................................................... 74
Fortolk siden for udskriftskvalitet ................................................................. 75
Kontroller, om printerpatronen er beskadiget ............................................... 75
Tilbagevendende fejl ................................................................................ 76

Fortolkning af meddelelser på kontrolpanelet for forbrugsvarer ..................................... 77

10.XXXX Fejl i forbrugsvare ....................................................................... 77
Brugt <farve> i brug ................................................................................. 77
Brugt <farve> installeret Tryk på [OK] for at fortsætte ................................... 77
Cyan er i forkert position ........................................................................... 78
Cyan er meget lav .................................................................................... 78
Cyan patron lav ....................................................................................... 78
Der bruges en brugt forbrugsvare ............................................................... 78
Der er installeret en ægte HP-forbrugsvare ................................................... 79
Fjern forseglingen fra patronerne ............................................................... 79
Fjern forsegling fra <farve> patron ............................................................. 79
Forbrugsvarer lav ..................................................................................... 79
Forkerte forbrugsvarer ............................................................................... 79
Gul er i forkert position ............................................................................. 80
Gul er meget lav ...................................................................................... 80
Gul patron lav ......................................................................................... 80
Ikke-understøttet <farve> Tryk på [OK] for at fortsætte ................................... 80
Inkompatibel <farve> ................................................................................ 81
Installer farvepatron .................................................................................. 81
Magenta er i forkert position ..................................................................... 81
Magenta er meget lav .............................................................................. 81
Magenta patron lav .................................................................................. 82
Sort er i forkert position ............................................................................. 82
Sort er meget lav ...................................................................................... 82
Sort patron lav ......................................................................................... 82
Udskift <farve> ........................................................................................ 83

viii

DAWW

background image

8 Udskrivningsopgaver ..................................................................................................... 85

Annullering af et udskriftsjob ................................................................................................... 86
Grundlæggende udskrivningsopgaver med Windows ................................................................. 87

Åbn printerdriveren med Windows ............................................................................ 87
Få hjælp til udskriftsindstillinger med Windows ........................................................... 88
Skift antallet af udskrevne kopier med Windows ......................................................... 88
Gem specialindstillinger til genbrug med Windows ..................................................... 88

Brug en udskrivningsgenvej med Windows .................................................. 88
Opret udskrivningsgenveje ........................................................................ 90

Gør udskriftskvaliteten bedre med Windows ............................................................... 92

Vælg sideformatet med Windows .............................................................. 92
Vælg et specialformat med Windows ......................................................... 92
Vælg papirtypen med Windows ................................................................ 93
Vælg papirbakken med Windows .............................................................. 93

Udskriv på begge sider (dupleks) med Windows ......................................................... 93

Udskriv manuelt på begge sider med Windows ........................................... 93
Udskriv automatisk på begge sider med Windows ....................................... 95

Udskriv flere sider pr. ark med Windows ................................................................... 96
Vælg sideretning med Windows ............................................................................... 98
Angiv farveindstillinger med Windows ....................................................................... 99

Brug HP ePrint ..................................................................................................................... 101
Flere udskrivningsopgaver med Windows ............................................................................... 102

Udskriv farvet tekst som sort/hvid (gråtoner) med Windows ....................................... 102
Udskriv på fortrykt brevpapir eller formularer med Windows ...................................... 102
Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows ...................... 104
Udskriv første eller sidste side på andet papir med Windows ..................................... 107
Sådan bruges Windows til at tilpasse et dokument til sidestørrelse .............................. 109
Tilføje et vandmærke til et dokument med Windows .................................................. 110
Opret en brochure med Windows ........................................................................... 111

9 Farve ............................................................................................................................ 113

Juster farver ......................................................................................................................... 114

Ændre farvetema for et udskriftsjob ......................................................................... 114
Skift farveindstillinger ............................................................................................. 115
Manuelle farveindstillinger ..................................................................................... 115

Bruge indstillingen HP EasyColor ........................................................................................... 117
Tilpas farver til din computerskærm ........................................................................................ 118

10 Administration og vedligeholdelse .............................................................................. 119

Udskrive oplysningssider ....................................................................................................... 120

DAWW

ix

background image

Brug HP's integrerede webserver ........................................................................................... 121

Åbning af HP integreret webserver .......................................................................... 121
HP integrerede webserver-funktioner ........................................................................ 121

Brug programmet HP Web Jetadmin ....................................................................................... 122
Produktsikkerhedsfunktioner ................................................................................................... 122

Angiv en systemadgangskode ................................................................................ 122

Besparelsesindstillinger ......................................................................................................... 123

Udskrivning med EconoMode ................................................................................. 123
Energisparetilstande .............................................................................................. 123

Indstil dvaletilstand ................................................................................. 123
Indstil udsættelse af Automatisk slukning af strøm ....................................... 123

Gem udskrift ......................................................................................................... 124

Installation af DIMM-moduler ................................................................................................. 125

Installation af DIMM-moduler .................................................................................. 125
Aktivere hukommelse ............................................................................................. 128
Kontrol af DIMM-installation ................................................................................... 129
Hukommelsesallokering .......................................................................................... 129

Rengøring af produktet ......................................................................................................... 131
Produktopdateringer ............................................................................................................. 131

11 Problemløsning .......................................................................................................... 133

Selvhjælp ............................................................................................................................ 134
Tjekliste til løsning af generelle problemer ............................................................................... 135

Faktorer, der påvirker enhedens ydeevne ................................................................. 136

Gendan fabriksindstillinger ................................................................................................... 137
Beskrivelse af meddelelser på kontrolpanelet ........................................................................... 138

Meddelelsestyper på kontrolpanelet ........................................................................ 138
Meddelelser på kontrolpanelet ................................................................................ 138

10.XXXX Fejl i forbrugsvare ..................................................................... 138
49 Fejl Sluk og tænd .............................................................................. 138
50.X Fikser.fejl Sluk og tænd ................................................................... 139
51.XX Fejl Sluk og tænd .......................................................................... 139
54.XX Fejl Sluk og tænd .......................................................................... 139
55.X Fejl Sluk og tænd ........................................................................... 140
57 Blæserfejl Sluk og tænd ...................................................................... 140
59.X Fejl Sluk og tænd ........................................................................... 140
79 Fejl Sluk og tænd .............................................................................. 141
79 Servicefejl Sluk og tænd ..................................................................... 141
Bagdæksel åbent ................................................................................... 141
Brugt <farve> i brug ............................................................................... 141
Brugt <farve> installeret Tryk på [OK] for at fortsætte ................................. 142

x

DAWW

background image

Cyan er i forkert position ......................................................................... 142
Cyan er meget lav .................................................................................. 142
Cyan patron lav ..................................................................................... 142
Der bruges en brugt forbrugsvare ............................................................. 143
Der er installeret en ægte HP-forbrugsvare ................................................. 143
Enhedsfejl Tryk på [OK] .......................................................................... 143
Fejludskrift Tryk på [OK] ......................................................................... 143
Fjern forseglingen fra patronerne ............................................................. 144
Fjern forsegling fra <farve> patron ........................................................... 144
Forbrugsvarer lav ................................................................................... 144
Forkerte forbrugsvarer ............................................................................. 144
Frontdæksel er åben ............................................................................... 144
Fyld bakke <X> Tryk på [OK] for tilgængelige medietyper .......................... 145
Fyld bakke 1 <TYPE> <FORMAT> ............................................................ 145
Fyld bakke 1 almindelig <FORMAT> Rensetilstand [OK] for start ................. 145
Fyld bakke nr. <TYPE> <FORMAT> .......................................................... 145
Gul er i forkert position ........................................................................... 145
Gul er meget lav .................................................................................... 146
Gul patron lav ....................................................................................... 146
Hukommelse lav Tryk på [OK] ................................................................. 146
Ikke-understøttet <farve> Tryk på [OK] for at fortsætte ................................. 146
Inkompatibel <farve> .............................................................................. 147
Installer farvepatron ................................................................................ 147
Magenta er i forkert position ................................................................... 147
Magenta er meget lav ............................................................................ 147
Magenta patron lav ................................................................................ 148
Manuel dupleks Fyld bakke <X> Tryk på [OK] ........................................... 148
Manuel indføring <TYPE> <FORMAT> Tryk på [OK] for tilgængelige
medietyper ............................................................................................ 148
Papirstop i <placering> .......................................................................... 148
Papirstop i bakke nr. Ryd papirstoppet, og Tryk på [OK] ............................ 148
Renser . . . ............................................................................................ 149
Sort er i forkert position ........................................................................... 149
Sort er meget lav .................................................................................... 149
Sort patron lav ....................................................................................... 149
Udskift <farve> ...................................................................................... 150
Udskriftsfejl, tryk på OK. Hvis fejlen gentager sig, skal du slukke og derefter
tænde produktet igen. ............................................................................. 150
Ugyldig driver Tryk på [OK] .................................................................... 150
Uventet format i bakke nr. Ilæg <format> Tryk på [OK] ............................... 150

Papiret fremføres forkert eller sidder fast ................................................................................. 151

DAWW

xi

background image

Produktet tager ikke papir ...................................................................................... 151
Produktet tager flere ark papir ................................................................................ 151
Forebyg papirstop ................................................................................................. 151

Afhjælpning af papirstop ...................................................................................................... 153

Mulige placeringer af papirstop .............................................................................. 153
Afhjælpning af papirstop i bakke 1 ......................................................................... 154
Afhjælpning af papirstop i bakke 2 ......................................................................... 155
Afhjælpning af papirstop i fikseringsområdet ............................................................ 156
Afhjælpning af papirstop i udskriftsbakken ............................................................... 158
Afhjælpning af papirstop i dupleksenheden (kun dupleksmodeller) .............................. 158

Forbedring af udskriftskvaliteten ............................................................................................. 161

Brug altid den korrekte indstilling for papirtype i printerdriveren ................................. 161

Skift papirtypeindstillinger for Windows .................................................... 161
Skift papirtypeindstillinger for Mac ........................................................... 161

Juster farverindstillinger i printerdriveren .................................................................. 162

Ændre farvetema for et udskriftsjob .......................................................... 162
Skift farveindstillinger .............................................................................. 163

Brug papir, der opfylder HP's specifikationer ............................................................ 163
Udskriv en renseside .............................................................................................. 164
Kalibrer produktet for at justere farverne .................................................................. 164
Kontroller printerpatronerne .................................................................................... 165

Udskriv statussiden for forbrugsvarer ......................................................... 166
Fortolk siden for udskriftskvalitet ............................................................... 167
Kontroller, om printerpatronen er beskadiget ............................................. 167
Tilbagevendende fejl .............................................................................. 168

Brug den printerdriver, der passer bedst til dine behov .............................................. 168

Produktet udskriver ikke siderne eller udskriver langsomt. .......................................................... 170

Produktet udskriver ikke. ......................................................................................... 170
Produktet udskriver langsomt ................................................................................... 171

Løs produkttilslutningsproblemer ............................................................................................. 172

Løsning af problemer med direkte tilslutning ............................................................. 172
Løsning af netværksproblemer ................................................................................. 172

Dårlig fysisk forbindelse .......................................................................... 172
Computeren bruger den forkerte IP-adresse for produktet ............................. 172
Computeren kan ikke kommunikere med produktet. .................................... 173
Produktet bruger forkerte indstillinger for link og dupleks for netværket .......... 173
Nye softwareprogrammer kan forårsage kompatibilitetsproblemer ............... 173
Computeren eller arbejdsstationen kan være konfigureret forkert .................. 173
Produktet er deaktiveret, eller andre netværksindstillinger er forkerte ............. 173

Løs problemer med trådløst netværk ....................................................................................... 174

Tjekliste for trådløs forbindelse ................................................................................ 174

xii

DAWW

background image

Følgende meddelelse vises på kontrolpanelet: Produktets trådløse funktion er blevet
deaktiveret ........................................................................................................... 175
Produktet udskriver ikke, efter den trådløse konfiguration er afsluttet ............................ 175
Produktet udskriver ikke, og der er installeret en firewall fra en tredjepart på
computeren .......................................................................................................... 175
Den trådløse forbindelse virker ikke, efter den trådløse router eller det trådløse produkt
er blevet flyttet ...................................................................................................... 175
Kan ikke forbinde flere computere til det trådløse produkt .......................................... 176
Det trådløse produkt mister kommunikation, når det er forbundet til et VPN .................. 176
Netværket vises ikke på listen over trådløse netværk .................................................. 176
Det trådløse netværk fungerer ikke .......................................................................... 177

Afhjælp produktsoftwareproblemer med Windows ................................................................... 178
Afhjælp produktsoftwareproblemer med Mac .......................................................................... 179

Printerdriveren vises ikke i listen Udskriv & fax. ......................................................... 179
Produktnavnet vises ikke i produktlisten i listen Udskriv & fax ...................................... 179
Printerdriveren konfigurerer ikke automatisk det valgte produkt i listen Udskriv & fax ..... 179
Et udskriftsjob blev ikke sendt til det produkt, du ønskede ........................................... 179
Hvis du tilslutter med et USB-kabel, vises produktet ikke i listen Udskriv & fax, efter at
driveren er valgt .................................................................................................... 180
Du bruger en generisk printerdriver, når du bruger en USB-forbindelse ........................ 180

Tillæg A Forbrugsvarer og ekstraudstyr ........................................................................... 181

Bestilling af reservedele, ekstraudstyr og forbrugsvarer ............................................................. 182
Varenumre .......................................................................................................................... 182

Tillæg B Service og support .............................................................................................. 183

Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti ................................................................... 184
HP's Premium Protection-garanti: Begrænset garantierklæring for LaserJet-printerpatron ................. 186
Data gemt i printerpatronen .................................................................................................. 187
Slutbrugerlicensaftale ............................................................................................................ 188
OpenSSL ............................................................................................................................. 191
Kundesupport ...................................................................................................................... 192
Indpakning af produktet ........................................................................................................ 193

Tillæg C Produktspecifikationer ........................................................................................ 195

Fysiske specifikationer .......................................................................................................... 196
Strømforbrug, elektriske specifikationer og akustiske emissioner ................................................. 196
Miljømæssige specifikationer ................................................................................................. 196

Tillæg D Lovgivningsmæssige oplysninger ........................................................................ 197

FCC-regulativer .................................................................................................................... 198

DAWW

xiii

background image

Produktets miljømæssige varetagelsesprogram ......................................................................... 199

Beskyttelse af miljøet .............................................................................................. 199
Ozonproduktion ................................................................................................... 199
Strømforbrug ........................................................................................................ 199
Tonerforbrug ........................................................................................................ 199
Papirforbrug ......................................................................................................... 199
Plastik .................................................................................................................. 199
HP LaserJet-forbrugsvarer til udskrivning ................................................................... 200
Oplysninger om returnering og genbrug .................................................................. 200

USA og Puerto Rico ................................................................................ 200

Flere returneringer (mere end en patron) .................................... 200
Enkelt returnering .................................................................... 200
Forsendelse ............................................................................ 200

Returnering uden for USA ........................................................................ 201

Papir ................................................................................................................... 201
Begrænsninger i materialet ..................................................................................... 201
Bortskaffelse af produktaffald i private husholdninger i EU .......................................... 202
Kemiske stoffer ...................................................................................................... 202
Dataark vedrørende materialesikkerhed (MSDS) ....................................................... 202
Kilder med yderligere oplysninger ........................................................................... 203

Overensstemmelseserklæring ................................................................................................. 204
Overensstemmelseserklæring (trådløse modeller) ...................................................................... 206
Sikkerhedserklæringer .......................................................................................................... 208

Lasersikkerhed ...................................................................................................... 208
Canadiske DOC-regulativer .................................................................................... 208
VCCI-erklæring (Japan) .......................................................................................... 208
Vejledning til strømkabel ........................................................................................ 208
Erklæring vedrørende strømkabel (Japan) ................................................................. 208
EMC-erklæring (Korea) .......................................................................................... 209
Erklæring om lasersikkerhed gældende for Finland .................................................... 209
GS-erklæring (Tyskland) ......................................................................................... 210
Tabel for stoffer (Kina) ........................................................................................... 210
Erklæring om Begrænsning af farlige stoffer (Tyrkiet) ................................................. 210
Erklæring om begrænsning af farlige stoffer (Ukraine) ............................................... 210

Yderligere erklæringer for trådløse produkter ........................................................................... 211

Erklæring om overensstemmelse med FCC-bestemmelser - USA ................................... 211
Erklæring for Australien ......................................................................................... 211
ANATEL-erklæring for Brasilien ............................................................................... 211
Erklæring for Canada ............................................................................................ 211
Regulativbemærkninger for EU ................................................................................ 211
Bemærkning om brug i Frankrig .............................................................................. 212

xiv

DAWW

background image

Bemærkning om brug i Rusland .............................................................................. 212
Erklæring for Korea ............................................................................................... 212
Erklæring for Taiwan ............................................................................................. 213
Vietnam Telecom-kablet/trådløs mærkning for godkendte produkter af typen ICTQC ..... 213

Indeks .............................................................................................................................. 215

DAWW

xv

background image

xvi

DAWW