HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Vytvoření brožury pomocí systému Windows

background image

Vytvoření brožury pomocí systému Windows

1.

V nabídce Soubor používaného programu

klikněte na položku Tisk.

2.

Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko

Vlastnosti nebo Předvolby.

3.

Klikněte na kartu Úpravy.

CSWW

Další tiskové úlohy v systému Windows

111

background image

4.

Zaškrtněte políčko Tisk na obě strany

(ručně).

5.

V rozbalovacím seznamu Rozvržení

brožury klikněte na možnost Vazba vlevo

nebo Vazba vpravo. Možnost Stránek na

list se automaticky změní na 2 stránky na

list.

6.

Odeberte stoh potištěného papíru z výstupní

přihrádky a při zachování stejné orientace jej

vložte do zásobníku 2 potištěnou stranou dolů.

7.

Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko

OK

pro

tisk druhé strany úlohy.

112

Kapitola 8 Tiskové úlohy

CSWW