HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Zrušení tiskové úlohy v počítači Mac

background image

Zrušení tiskové úlohy v počítači Mac

1.

Pokud právě probíhá tisk úlohy, můžete ji zrušit stisknutím tlačítka Storno na ovládacím panelu

zařízení.

POZNÁMKA:

Stisknutím tlačítka Storno se vymaže úloha, kterou zařízení právě

zpracovává. Jestliže je spuštěno více procesů, vymažete stisknutím tlačítka Storno proces, který

je právě zobrazen na ovládacím panelu zařízení.

2.

Tiskovou úlohu můžete zrušit i z aplikace nebo z tiskové fronty.

Aplikace: Většinou se na obrazovce krátce objeví dialogové okno, které umožňuje zrušit

tiskovou úlohu.

Tisková fronta: Otevřete tiskovou frontu dvojitým kliknutím na ikonu zařízení na panelu

Dock. Pak zvýrazněte tiskovou úlohu a klikněte na možnost Smazat.