HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk) u počítače Macintosh

background image

Tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk) u počítače Macintosh

Použití automatického oboustranného tisku

1.

Do jednoho ze zásobníků vložte dostatečné množství papíru pro danou tiskovou úlohu.

2.

V nabídce Soubor klikněte na možnost Tisk.

3.

Otevřete nabídku Rozvržení.

4.

V nabídce Oboustranný vyberte nastavení vazby.

Ruční oboustranný tisk

1.

Do jednoho ze zásobníků vložte dostatečné množství papíru pro danou tiskovou úlohu.

2.

V nabídce Soubor klikněte na možnost Tisk.

3.

Otevřete nabídku Úpravy a klikněte na kartu Ruční oboustranný tisk nebo otevřete nabídku

Ruční oboustranný tisk.

CSWW

Základní tiskové úlohy v systému Mac

39

background image

4.

Klikněte na pole Ruční oboustranný tisk a vyberte nastavení vazby.

5.

Klikněte na tlačítko Tisk. Postupujte podle pokynů v místním okně, které se na obrazovce počítače

zobrazí ve chvíli, kdy je třeba přemístit výstupní stoh v zásobníku 1 pro tisk druhé poloviny.

6.

Přejděte k produktu a ze zásobníku 1 vyjměte veškerý nepotištěný papír.

7.

Vložte stoh potištěného papíru do zásobníku 1 dolní stranou napřed lícem nahoru. Druhou stranu

listů je nutné tisknout ze zásobníku 1.

8.

Budete-li vyzváni, pokračujte stisknutím příslušného tlačítka na ovládacím panelu.