HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 pomocí ovládacího panelu

background image

Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 pomocí ovládacího panelu

1.

Na ovládacím panelu otevřete nabídky stisknutím tlačítka

OK

.

2.

Otevřete následující nabídky:

Nastavení sítě

Konfigurace TCP/IP

Ruční režim

3.

Pomocí tlačítek se šipkami změňte jednotlivé číslice IP adresy. Stisknutím tlačítka

OK

přejděte na

další číslici.

CSWW

Připojení k síti v systému Windows

49