HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Předpisy FCC

background image

Předpisy FCC

Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy B, jejichž limity splňuje

v rámci části 15 předpisů FCC. Tyto limity zabezpečují odpovídající ochranu před škodlivým rušením

při umístění uvnitř budov. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu rádiových

vln. Pokud toto zařízení není instalováno a užíváno v souladu s pokyny, může být příčinou

nežádoucího rušení rádiového spojení. Nelze však zaručit, že rušení nenastane v případě konkrétní

instalace. Způsobuje-li toto zařízení nežádoucí rušení rádiového a televizního příjmu, což lze určit

zapnutím nebo vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení pomocí

jednoho nebo více následujících kroků:

přesměrování nebo přemístění přijímací antény,

zvětšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem,

zapojení zařízení do zásuvky jiného elektrického okruhu, než ve kterém je zapojen přijímač,

konzultace s prodejcem nebo kvalifikovaným technikem radiových a televizních přijímačů.

POZNÁMKA:

Jakékoli změny nebo úpravy tiskárny, které nejsou výslovně povoleny společností

Hewlett-Packard, mohou mít za následek neplatnost oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Podle omezení třídy B části 15 pravidel FCC je pro přenos dat vyžadováno použití stíněného kabelu.

200

Dodatek D Informace o předpisech

CSWW