HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Změna možností barev

background image

Změna možností barev

Nastavení možností barev pro aktuální tiskovou úlohu můžete změnit z karty Barva ovladače tiskárny.

1.

V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

2.

Klikněte na příkaz Vlastnosti nebo na příkaz Předvolby.

3.

Klikněte na kartu Barva.

4.

Klikněte na nastavení Automaticky nebo Ručně.

Nastavení Automaticky: Toto nastavení vyberte pro většinu tiskových úloh.

Nastavení Ručně: Toto nastavení vyberte k úpravě nastavení barev nezávisle na ostatních

nastaveních.

POZNÁMKA:

Pokud nastavení barev změníte ručně, může to mít vliv na výstup.

Společnost HP doporučuje, aby změny těchto nastavení prováděli pouze odborníci na

barevnou grafiku.

5.

Kliknutím na možnost Tisk ve stupních šedi vytisknete barevný dokument černobíle. Tuto volbu

použijte k tisku barevných dokumentů ke kopírování nebo faxování.

6.

Klikněte na tlačítko OK.