Nápověda pro HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series

background image

LASERJET PRO 300 COLOR

LASERJET PRO 400 COLOR

Uživatelská příručka

M351

M451

background image
background image

HP LaserJet Pro 300 color M351
a HP LaserJet Pro 400 color M451

Uživatelská příručka

background image

Autorská práva a licence

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez

předchozího písemného souhlasu zakázány

kromě případů, kdy to povoluje autorský

zákon.

Změna informací obsažených v tomto

dokumentu je vyhrazena.

Jediné záruky na výrobky HP a služby jsou

uvedeny ve výslovných prohlášeních

o záruce dodaných s těmito výrobky

a službami. Z tohoto dokumentu nelze

vyvozovat další záruky. Společnost HP není

odpovědná za technické nebo textové chyby

nebo opomenutí obsažená v tomto

dokumentu.

Edition 1, 10/2014

Číslo dílu: CE955-90983

Ochranné známky

Adobe

®

, Acrobat

®

a PostScript

®

jsou

ochranné známky společnosti Adobe

Systems Incorporated.

Intel® Core™ je ochranná známka

společnosti Intel Corporation v USA

a dalších zemích/oblastech.

Java™ je v USA ochranná známka

společnosti Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP

a Windows Vista® jsou v USA registrované

ochranné známky společnosti Microsoft

Corporation.

UNIX

®

je registrovaná ochranná známka

sdružení Open Group.

Značky ENERGY STAR a ENERGY STAR

jsou registrované ochranné známky v USA.

background image

Symboly použité v této příručce

TIP:

Tipy poskytují užitečné rady a zjednodušení.

POZNÁMKA:

Poznámky poskytují důležité informace vysvětlující koncept nebo popisující provedení

úlohy.

UPOZORNĚNÍ:

Upozornění označují postupy, které je třeba použít pro prevenci ztráty dat nebo

poškození produktu.

VAROVÁNÍ!

Varování upozorňují na konkrétní postupy, které je třeba použít pro prevenci úrazu,

katastrofické ztráty dat nebo pro rozsáhlé poškození produktu.

CSWW

iii

background image

iv

Symboly použité v této příručce

CSWW

background image

Obsah

1 Základní údaje o zařízení ................................................................................................. 1

Porovnání modelů .................................................................................................................... 2
Ekologické vlastnosti ................................................................................................................. 4
Funkce usnadnění přístupu ........................................................................................................ 4
Přehled produktu ...................................................................................................................... 5

Pohled zepředu ......................................................................................................... 5
Pohled zezadu .......................................................................................................... 6
Připojení rozhraní ..................................................................................................... 6
Umístění sériového čísla a čísla modelu ....................................................................... 7
Uspořádání ovládacího panelu ................................................................................... 8

2 Nabídky ovládacího panelu .............................................................................................. 9

Nabídka Webové služby HP ................................................................................................... 10
Nabídka Sestavy ................................................................................................................... 11
Nabídka Rychlé formuláře ...................................................................................................... 12
Nabídka Systémová nastavení ................................................................................................. 13
Nabídka Servis ...................................................................................................................... 18
Nabídka Nastavení sítě .......................................................................................................... 19

3 Software pro systém Windows ....................................................................................... 21

Podporované operační systémy a ovladače tiskárny pro systém Windows .................................... 22
Volba správného ovladače tiskárny pro systém Windows ........................................................... 22

Univerzální tiskový ovladač HP (UPD) ........................................................................ 24

Režimy instalace UPD ............................................................................... 24

Změna nastavení tiskové úlohy v systému Windows .................................................................... 25

Priorita nastavení tisku ............................................................................................. 25
Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu .......................... 25
Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy ................................................ 26
Změna nastavení konfigurace zařízení ....................................................................... 26

Odebrání ovladače tiskárny v systému Windows ....................................................................... 27
Podporované nástroje pro systém Windows .............................................................................. 28

CSWW

v

background image

Další součásti a nástroje systému Windows ................................................................ 28

Software pro jiné operační systémy .......................................................................................... 28

4 Použití produktu s počítačem Macintosh ......................................................................... 29

Software pro počítače Macintosh ............................................................................................. 30

Podporované operační systémy a ovladače tiskárny pro systém Mac ............................. 30
Instalace softwaru pro operační systémy Mac OS ....................................................... 30

Instalace softwaru pro počítače Mac připojené přímo k produktu ................... 30
Instalace softwaru pro počítače Mac v kabelové síti ..................................... 31

Konfigurace IP adresy ................................................................ 31
Instalace softwaru ...................................................................... 31

Instalace softwaru pro počítače Mac v bezdrátové síti .................................. 31

Připojení produktu k bezdrátové síti používající protokol WPS
pomocí nabídek ovládacího panelu ............................................. 32
Připojení produktu k bezdrátové síti pomocí kabelu USB ................ 32

Odstranění ovladače tiskárny z operačních systémů Mac ............................................. 33
Priorita nastavení tisku u počítače Macintosh .............................................................. 33
Změna nastavení ovladače tiskárny u počítače Macintosh ............................................ 33

Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu ........... 33
Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy .................................. 34
Změna nastavení konfigurace produktu ....................................................... 34

Software pro počítače Macintosh .............................................................................. 34

Nástroj HP Utility pro počítače Macintosh ................................................... 34

Otevření nástroje HP Utility ......................................................... 34
Funkce nástroje HP Utility ........................................................... 34

Podporované nástroje pro systém Mac ........................................................ 35

Implementovaný webový server HP .............................................. 35
HP ePrint .................................................................................. 35
AirPrint .................................................................................... 35

Základní tiskové úlohy v systému Mac ...................................................................................... 37

Zrušení tiskové úlohy v počítači Mac ......................................................................... 37
Změna formátu a typu papíru v počítačích Mac .......................................................... 37
Změna velikosti dokumentů nebo tisk na vlastní formát papíru u počítače Macintosh ....... 37
Vytváření a používání předvoleb tisku u počítače Macintosh ........................................ 38
Tisk titulní stránky u počítače Macintosh ..................................................................... 38
Použití vodoznaků u počítače Macintosh .................................................................... 38
Tisk více stránek na jeden list papíru u počítače Macintosh .......................................... 39
Tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk) u počítače Macintosh ................................ 39
Nastavení možností barev u počítače Macintosh ......................................................... 40

Použití protokolu AirPrint ......................................................................................................... 41
Řešení problémů v systémech Mac ........................................................................................... 42

vi

CSWW

background image

5 Připojení produktu v systému Windows .......................................................................... 43

Odmítnutí sdílení tiskárny ........................................................................................................ 44
Připojení přes USB ................................................................................................................. 44

Instalace z disku CD ................................................................................................ 44

Připojení k síti v systému Windows ........................................................................................... 45

Podporované síťové protokoly .................................................................................. 45
Instalace produktu v kabelové síti v systému Windows ................................................. 45

Získání IP adresy ...................................................................................... 45
Instalace softwaru .................................................................................... 46

Instalace produktu v bezdrátové síti se systémem Windows (pouze bezdrátové modely) . . 46

Připojení produktu k bezdrátové síti pomocí protokolu WPS .......................... 47
Připojení produktu k bezdrátové síti používající protokol WPS pomocí
nabídek ovládacího panelu ....................................................................... 47
Připojení produktu k bezdrátové síti pomocí kabelu USB ............................... 47
Instalace softwaru pro bezdrátový produkt aktuálně nainstalovaný v síti .......... 48

Konfigurace nastavení IP sítě v systému Windows ....................................................... 49

Zobrazení nebo změna nastavení sítě ......................................................... 49
Nastavení nebo změna hesla produktu ....................................................... 49
Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 pomocí ovládacího panelu ............. 49
Nastavení rychlosti připojení a duplexu ...................................................... 50

6 Papír a tisková média .................................................................................................... 51

Použití papíru ........................................................................................................................ 52
Nastavení ovladače tiskárny podle typu a formátu papíru v systému Windows .............................. 53
Podporované formáty papíru ................................................................................................... 54
Podporované typy papíru a kapacita zásobníků ........................................................................ 56
Vložení papíru do zásobníků ................................................................................................... 59

Plnění zásobníku 1 .................................................................................................. 59
Naplňte zásobník 2 nebo volitelný zásobník 3 ........................................................... 60

Konfigurace zásobníků ........................................................................................................... 62

7 Tiskové kazety ............................................................................................................... 63

Informace o tiskových kazetách ............................................................................................... 64
Zobrazení spotřebního materiálu ............................................................................................. 65

Zobrazení tiskových kazet ........................................................................................ 65

Správa tiskových kazet ........................................................................................................... 66

Změna nastavení tiskových kazet .............................................................................. 66

Tisk v případě, že tisková kazeta dosáhne konce životnosti ........................... 66
Povolení nebo zakázání funkce Téměř prázdná na ovládacím panelu ............ 66
Tisk v režimu EconoMode .......................................................................... 67

Uchovávání a recyklace spotřebního materiálu ........................................................... 67

CSWW

vii

background image

Recyklace spotřebního materiálu ................................................................ 67
Skladování tiskových kazet ........................................................................ 68
Zásady společnosti HP týkající se neoriginálních tiskových kazet .................... 68

Webové stránky společnosti HP proti padělání ........................................................... 68

Návod k výměně ................................................................................................................... 69

Výměna tiskové kazety ............................................................................................ 69

Řešení problémů se spotřebním materiálem ............................................................................... 73

Kontrola tiskových kazet ........................................................................................... 73

Tisk stránky stavu spotřebního materiálu ...................................................... 74
Interpretace stránky Kvalita tisku ................................................................ 75
Kontrola poškození tiskové kazety .............................................................. 75
Opakované vady ..................................................................................... 76

Interpretace zpráv ovládacího panelu týkajících se spotřebního materiálu ...................... 77

10.XXXX Chyba spotř. mat. ....................................................................... 77
Azurová kazeta je nesprávně umístěna. ...................................................... 77
Azurová kazeta je téměř prázdná. ............................................................. 77
Černá kazeta je nesprávně umístěna. ......................................................... 78
Černá kazeta je téměř prázdná. ................................................................ 78
Dochází azurová kazeta. .......................................................................... 78
Dochází černá kazeta. .............................................................................. 79
Dochází purpurová kazeta. ....................................................................... 79
Dochází žlutá kazeta. ............................................................................... 79
Nainstalována použitá <color> Pokračujte stisknutím tlačítka [OK] ................. 79
Nainstalován originální spotřební materiál HP. ............................................ 79
Nainstalovat kazetu barvy <color> ............................................................. 80
Nedostatek zásob .................................................................................... 80
Nekompatibilní barva <color> ................................................................... 80
Nepodporovaná <color> Pokračujte stisknutím tlačítka [OK] .......................... 80
Nesprávný spotř. materiál ......................................................................... 80
Odstraňte přepravní pojistku z kazety barvy <color>. ................................... 81
Odstraňte přepravní pojistky z kazety. ........................................................ 81
Používá se použitá <color>. ...................................................................... 81
Používá se použitý spotřební materiál. ........................................................ 81
Purpurová kazeta je nesprávně umístěna. .................................................... 81
Purpurová kazeta je téměř prázdná. ........................................................... 82
Vyměnit: <color> ..................................................................................... 82
Žlutá kazeta je nesprávně umístěna. ........................................................... 82
Žlutá kazeta je téměř prázdná. .................................................................. 83

8 Tiskové úlohy ................................................................................................................. 85

Zrušení tiskové úlohy .............................................................................................................. 86

viii

CSWW

background image

Základní tisková úloha v systému Windows ............................................................................... 87

Spuštění ovladače tiskárny v systému Windows .......................................................... 87
Získání nápovědy k možnosti tisku v systému Windows ................................................ 88
Změna počtu tištěných kopií v systému Windows ........................................................ 88
Uložení vlastních nastavení tisku pro opakované použití v systému Windows .................. 88

Použití zkratky pro tisk v systému Windows ................................................. 88
Vytvoření zkratek pro tisk .......................................................................... 90

Zlepšení kvality tisku v systému Windows ................................................................... 92

Výběr velikosti stránky v systému Windows ................................................. 92
Výběr vlastního formátu stránky v systému Windows ..................................... 92
Výběr typu papíru v systému Windows ....................................................... 93
Výběr zásobníku papíru v systému Windows ............................................... 93

Tisk na obě strany média (duplexní tisk) v systému Windows ........................................ 93

Ruční tisk na obě strany v systému Windows ............................................... 93
Automatický tisk na obě strany (duplexní) v systému Windows ....................... 95

Tisk více stránek na list v systému Windows ................................................................ 96
Výběr orientace stránky v systému Windows .............................................................. 98
Nastavení možností barvy v systému Windows ........................................................... 99

Použití služby HP ePrint ......................................................................................................... 101
Další tiskové úlohy v systému Windows ................................................................................... 102

Tisk barevného textu v černé (stupně šedi) v systému Windows ................................... 102
Tisk na předtištěný hlavičkový papír nebo formuláře v systému Windows ..................... 102
Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows ...................................... 104
Tisk první nebo poslední stránky na jiný papír v systému Windows ............................. 107
Přizpůsobení dokumentu podle velikosti stránky pomocí systému Windows ................... 109
Přidání vodoznaku do dokumentu v systému Windows .............................................. 110
Vytvoření brožury pomocí systému Windows ............................................................ 111

9 Barva ........................................................................................................................... 113

Nastavení barvy .................................................................................................................. 114

Změna motivu barev u tiskové úlohy ........................................................................ 114
Změna možností barev .......................................................................................... 115
Ruční nastavení barev ............................................................................................ 115

Použití funkce HP EasyColor .................................................................................................. 117
Nastavení barev, aby se shodovaly s barvami na obrazovce počítače ....................................... 118

10 Správa a údržba ........................................................................................................ 119

Tisk stránek s informacemi ..................................................................................................... 120
Použití implementovaného webového serveru HP ..................................................................... 121

Spuštění integrovaného webového serveru HP .......................................................... 121
Funkce integrovaného webového serveru HP ............................................................ 121

CSWW

ix

background image

Použití softwaru HP Web Jetadmin ......................................................................................... 122
Funkce zabezpečení produktu ............................................................................................... 122

Přiřazení hesla systému .......................................................................................... 122

Úsporné nastavení ............................................................................................................... 123

Tisk v režimu EconoMode ...................................................................................... 123
Úsporné režimy .................................................................................................... 123

Nastavení režimu spánku ........................................................................ 123
Nastavení zpoždění funkce Automatické vypnutí napájení .......................... 123

Archivní tisk .......................................................................................................... 124

Instalace paměťových modulů DIMM ...................................................................................... 125

Instalace paměťových modulů DIMM ....................................................................... 125
Aktivace paměti .................................................................................................... 129
Kontrola instalace modulů DIMM ............................................................................ 130
Přidělení paměti .................................................................................................... 130

Čištění zařízení .................................................................................................................... 131
Aktualizace produktu ............................................................................................................ 131

11 Řešení problémů ......................................................................................................... 133

Vlastní pomoc ...................................................................................................................... 134
Kontrolní seznam řešení obecných problémů ........................................................................... 135

Faktory ovlivňující výkonnost zařízení ...................................................................... 136

Obnovení výrobního nastavení .............................................................................................. 137
Interpretace zpráv ovládacího panelu ..................................................................................... 138

Typy zpráv ovládacího panelu ................................................................................ 138
Zprávy ovládacího panelu ...................................................................................... 138

10.XXXX Chyba spotř. mat. ..................................................................... 138
49 Chyba Vypněte-zapněte ..................................................................... 139
50.X Chyba fix. j. Vypněte-zapněte .......................................................... 139
51.XX Chyba Vypněte-zapněte ................................................................ 139
54.XX Chyba Vypněte-zapněte ................................................................ 139
55.X Chyba Vypněte-zapněte .................................................................. 140
57 Chyba ventil. Vypněte-zapněte ............................................................ 140
59.X Chyba Vypněte-zapněte .................................................................. 140
79 Chyba Vypněte-zapněte ..................................................................... 141
79 Chyba servis Vypněte-zapněte ............................................................ 141
Azurová kazeta je nesprávně umístěna. .................................................... 141
Azurová kazeta je téměř prázdná. ........................................................... 141
Černá kazeta je nesprávně umístěna. ....................................................... 142
Černá kazeta je téměř prázdná. .............................................................. 142
Čištění . . .............................................................................................. 142
Dochází azurová kazeta. ........................................................................ 143

x

CSWW

background image

Dochází černá kazeta. ............................................................................ 143
Dochází purpurová kazeta. ..................................................................... 143
Dochází žlutá kazeta. ............................................................................. 143
Chyba tisku Stiskněte [OK] ...................................................................... 143
Chyba zařízení Stiskněte [OK] ................................................................. 144
Málo paměti Stiskněte [OK] ..................................................................... 144
Nainstalována použitá <color> Pokračujte stisknutím tlačítka [OK] ............... 144
Nainstalován originální spotřební materiál HP. .......................................... 144
Nainstalovat kazetu barvy <color> ........................................................... 145
Naplňte zásobník <X> [OK] zobr. dostupná média .................................... 145
Nedostatek zásob .................................................................................. 145
Nekompatibilní barva <color> ................................................................. 145
Neoček. formát papíru v zás. č. Vložte formát <size> Stiskněte [OK] ........... 145
Neplatný ovladač Stiskněte [OK] ............................................................. 146
Nepodporovaná <color> Pokračujte stisknutím tlačítka [OK] ........................ 146
Nesprávný spotř. materiál ....................................................................... 146
Odstraňte přepravní pojistku z kazety barvy <color>. ................................. 146
Odstraňte přepravní pojistky z kazety. ...................................................... 146
Otevřená přední dvířka ........................................................................... 147
Otevřená zadní dvířka ............................................................................ 147
Použít zás. 1 běžný <formát> Čisticí režim, spusťte stisknutím tlačítka [OK] . . . 147
Použít zás. č. <typ> <formát> .................................................................. 147
Použít zásobník 1 <TYP> <FORMÁT> ....................................................... 147
Používá se použitá <color>. .................................................................... 147
Používá se použitý spotřební materiál. ...................................................... 148
Purpurová kazeta je nesprávně umístěna. .................................................. 148
Purpurová kazeta je téměř prázdná. ......................................................... 148
Ruční oboustranný tisk Naplňte zásobník <X> Stiskněte [OK] ....................... 148
Ruční podávání <TYP> <FORMÁT> [OK] zobr. dostupná média .................. 149
Selhání tisku, stiskněte OK. Pokud se chyba opak. – vyp. a zap. .................. 149
Uvíznutí papíru v <umístění> ................................................................... 149
Uvíznutí papíru v zásobníku č. Odstraňte uvíznutí a potom Stiskněte [OK] ..... 149
Vyměnit: <color> ................................................................................... 150
Žlutá kazeta je nesprávně umístěna. ......................................................... 150
Žlutá kazeta je téměř prázdná. ................................................................ 150

Papír se nesprávně podává nebo uvíznul ................................................................................ 151

Produkt nepodává papír ........................................................................................ 151
Produkt podává více listů papíru. ............................................................................ 151
Zabránění uvíznutí papíru ...................................................................................... 151

Odstranění uvíznutého média ................................................................................................ 153

Místa uvíznutí ....................................................................................................... 153

CSWW

xi

background image

Odstranění uvíznutého papíru v zásobníku 1 ............................................................ 154
Odstranění uvíznutého papíru v zásobníku 2 ............................................................ 155
Odstranění uvíznutého papíru z oblasti fixační jednotky ............................................ 156
Odstranění uvíznutí ve výstupní přihrádce ................................................................ 158
Odstranění uvíznutého papíru v jednotce oboustranného tisku (pouze pro modely
s oboustranným tiskem) .......................................................................................... 158

Zlepšení kvality tisku ............................................................................................................. 161

Použití správného nastavení typu papíru v ovladači tiskárny ....................................... 161

Změna nastavení typu papíru pro systém Windows .................................... 161
Změna nastavení typu papíru pro systém Mac OS ...................................... 161

Úprava nastavení barev v ovladači tiskárny ............................................................. 162

Změna motivu barev u tiskové úlohy ......................................................... 162
Změna možností barev ........................................................................... 163

Použití papíru odpovídajícího specifikacím společnosti HP ......................................... 163
Tisk čisticí stránky .................................................................................................. 164
Kalibrace produktu pro vyrovnání barev .................................................................. 164
Kontrola tiskových kazet ......................................................................................... 165

Tisk stránky stavu spotřebního materiálu .................................................... 166
Interpretace stránky Kvalita tisku .............................................................. 167
Kontrola poškození tiskové kazety ............................................................ 167
Opakované vady ................................................................................... 168

Použití ovladače tiskárny, který nejlépe odpovídá vašim tiskovým potřebám ................. 168

Produkt netiskne nebo tiskne pomalu. ..................................................................................... 170

Produkt netiskne. ................................................................................................... 170
Produkt tiskne pomalu. ........................................................................................... 171

Řešení potíží s připojením produktu k síti ................................................................................. 172

Řešení potíží s přímým připojením ........................................................................... 172
Řešení potíží se sítí ................................................................................................ 172

Špatné fyzické připojení. ........................................................................ 172
Počítač používá nesprávnou IP adresu produktu ......................................... 172
Počítač nekomunikuje s produktem. .......................................................... 173
Produkt používá nesprávný odkaz a nastavení duplexní sítě ........................ 173
Nové softwarové aplikace mohou způsobovat problémy s kompatibilitou. ..... 173
Počítač nebo pracovní stanice mohou být nesprávně nastaveny. .................. 173
Produkt je zakázán nebo jsou ostatní nastavení sítě nesprávná. ................... 173

Řešení potíží s bezdrátovou sítí .............................................................................................. 174

Kontrolní seznam bezdrátové konektivity .................................................................. 174
Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva: Bezdrátová funkce tohoto produktu
je vypnutá ............................................................................................................ 175
Produkt po dokončení bezdrátové konfigurace netiskne ............................................. 175
Produkt netiskne a počítač má nainstalovanou bránu firewall třetí strany ...................... 175

xii

CSWW

background image

Bezdrátové připojení po přesunutí bezdrátového směrovače nebo produktu nefunguje . . 175
K bezdrátovému produktu nelze připojit více počítačů ............................................... 176
Bezdrátový produkt přestává při připojení k síti VPN komunikovat ............................... 176
Síť není uvedena v seznamu bezdrátových sítí .......................................................... 176
Bezdrátová síť nefunguje ....................................................................................... 177

Odstraňování problémů se softwarem zařízení v systému Windows ........................................... 178
Odstraňování problémů se softwarem zařízení v systému Mac ................................................... 180

V seznamu Print & Fax (Tisk a fax) není uvedený ovladač tiskárny. .............................. 180
Název produktu se nezobrazuje v seznamu produktů v seznamu Print & Fax (Tisk
a fax) .................................................................................................................. 180
Ovladač tiskárny nenastavil automaticky zařízení zvolené v seznamu Print & Fax (Tisk
a fax) .................................................................................................................. 180
Tisková úloha nebyla zaslána do požadovaného produktu ......................................... 181
Při připojení kabelem USB se po výběru ovladače nezobrazí toto zařízení v seznamu
Print & Fax (Tisk a fax) ........................................................................................... 181
Pro připojení USB používáte obecný ovladač tiskárny ................................................ 181

Dodatek A Spotřební materiál a příslušenství .................................................................. 183

Objednání náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu .............................................. 184
Čísla dílů ............................................................................................................................ 184

Dodatek B Servis a podpora ............................................................................................ 185

Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard ........................................................ 186
Záruka HP Premium Protection Warranty: Prohlášení o omezené záruce na tiskovou kazetu
LaserJet ............................................................................................................................... 188
Data uložená na tiskové kazetě ............................................................................................. 189
Licenční smlouva s koncovým uživatelem ................................................................................. 190
OpenSSL ............................................................................................................................. 193
Zákaznická podpora ............................................................................................................ 194
Opětovné zabalení produktu ................................................................................................. 195

Dodatek C Technické údaje o produktu ............................................................................ 197

Fyzické specifikace .............................................................................................................. 198
Spotřeba energie, elektrické specifikace a akustické emise ........................................................ 198
Specifikace prostředí ............................................................................................................ 198

Dodatek D Informace o předpisech .................................................................................. 199

Předpisy FCC ...................................................................................................................... 200
Ekologické vlastnosti výrobku ................................................................................................. 201

Ochrana životního prostředí ................................................................................... 201
Vytváření ozonu .................................................................................................... 201

CSWW

xiii

background image

Spotřeba energie .................................................................................................. 201
Spotřeba toneru .................................................................................................... 201
Spotřeba papíru .................................................................................................... 201
Plasty ................................................................................................................... 201
Spotřební materiál HP LaserJet ................................................................................ 202
Pokyny pro vracení a recyklaci ............................................................................... 202

Spojené státy americké a Portoriko ........................................................... 202

Vrácení více kazet najednou ..................................................... 202
Vracení jednoho kusu .............................................................. 202
Odeslání ................................................................................ 202

Program sběru mimo USA ....................................................................... 203

Papír ................................................................................................................... 203
Omezení materiálu ................................................................................................ 203
Likvidace odpadů původci odpadů v domácnostech Evropské unie ............................. 204
Chemické látky ..................................................................................................... 204
Bezpečnostní list MSDS (Material Safety Data Sheet) ................................................. 204
Další informace ..................................................................................................... 205

Prohlášení o shodě ............................................................................................................... 206
Prohlášení o shodě (bezdrátové modely) ................................................................................. 208
Prohlášení o bezpečnosti ...................................................................................................... 210

Bezpečnost laseru ................................................................................................. 210
Kanadské předpisy DOC ....................................................................................... 210
Prohlášení VCCI (Japonsko) .................................................................................... 210
Pokyny pro manipulaci s napájecím kabelem ........................................................... 210
Prohlášení o napájecím kabelu (Japonsko) ............................................................... 210
Prohlášení EMC (Korea) ......................................................................................... 211
Prohlášení o laseru pro Finsko ................................................................................ 211
Prohlášení o udělení značky GS (Německo) ............................................................. 212
Tabulka materiálu (Čína) ........................................................................................ 212
Prohlášení o omezení používání nebezpečných látek (Turecko) ................................... 212
Prohlášení o omezení používání nebezpečných látek (Ukrajina) .................................. 212

Další prohlášení pro bezdrátové produkty ............................................................................... 213

Prohlášení o souladu s předpisy FCC (Spojené státy americké) ................................... 213
Prohlášení pro Austrálii .......................................................................................... 213
Prohlášení pro Brazílii (ANATEL) ............................................................................. 213
Prohlášení pro Kanadu .......................................................................................... 213
Regulativní poznámka pro Evropskou unii ................................................................ 213
Poznámka k použití ve Francii ................................................................................ 214
Poznámka k použití v Rusku ................................................................................... 214
Prohlášení pro Koreu ............................................................................................. 214
Prohlášení pro Tchaj-wan ....................................................................................... 215

xiv

CSWW

background image

Kabelové/bezdrátové značení společnosti Vietnam Telecom pro schválené produkty
typu ICTQC .......................................................................................................... 215

Rejstřík ............................................................................................................................. 217

CSWW

xv

background image

xvi

CSWW