HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Impressió en paper especial, etiquetes o transparències amb Windows

background image

Impressió en paper especial, etiquetes o transparències amb
Windows

1.

Al menú Fitxer del programa, feu clic a

Imprimeix.

CAWW

Tasques d'impressió addicionals amb el Windows

105

background image

2.

Seleccioneu el producte i feu clic al botó

Propietats o Preferències.

3.

Feu clic a la fitxa Paper/Qualitat.

4.

A la llista desplegable Tipus de paper, feu

clic a l'opció Més....

106

Capítol 8 Tasques d'impressió

CAWW

background image

5.

Amplieu la llista d'opcions Tipus:.

6.

Amplieu la categoria de tipus de paper que

s'apropi més al vostre paper.

NOTA:

Les etiquetes i les transparències

estan a la llista d'opcions Altres.

7.

Seleccioneu l'opció corresponent al tipus de

paper que esteu utilitzant i feu clic al botó

D'acord.

CAWW

Tasques d'impressió addicionals amb el Windows

107