HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Creació d’un fullet amb Windows

background image

Creació d'un fullet amb Windows

1.

Al menú Fitxer del programa, feu clic a

Imprimeix.

2.

Seleccioneu el producte i feu clic al botó

Propietats o Preferències.

3.

Feu clic a la fitxa Acabat.

112

Capítol 8 Tasques d'impressió

CAWW

background image

4.

Seleccioneu el quadre de verificació

Imprimeix a les dues cares.

5.

A la llista desplegable Disseny de fullets,

feu clic a l'opció Enquadernació esquerra

o Enquadernació dreta. L'opció Pàgines

per full canvia automàticament a 2 pàgines

per full.

6.

Retireu la pila impresa de la safata de sortida

i, sense canviar l'orientació del paper, inseriu-

la a la safata 2 amb la cara impresa cap

avall.

7.

Al tauler de control, premeu el botó

OK

per

imprimir la segona cara de la tasca.

CAWW

Tasques d'impressió addicionals amb el Windows

113

background image

114

Capítol 8 Tasques d'impressió

CAWW