HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Selecció del tipus de paper amb Windows

background image

Selecció del tipus de paper amb Windows

1.

Al menú Fitxer del programa, feu clic a Imprimeix.

2.

Seleccioneu el producte i feu clic al botó Propietats o Preferències.

3.

Feu clic a la fitxa Paper/Qualitat.

4.

A la llista desplegable Tipus de paper, feu clic a l'opció Més....

5.

Amplieu la llista d'opcions Tipus:.

6.

Amplieu la categoria de tipus de paper que millor descrigui el vostre paper i, tot seguit, feu clic al

tipus de paper que utilitzeu.