HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Definició de les opcions de color amb Windows

background image

Definició de les opcions de color amb Windows

1.

Al menú Fitxer del programa, feu clic a Imprimeix.

2.

Seleccioneu el producte i feu clic al botó Propietats o Preferències.

100

Capítol 8 Tasques d'impressió

CAWW

background image

3.

Feu clic a la fitxa Color.

4.

Feu clic al quadre de verificació HP EasyColor per desmarcar-lo.

5.

A la secció Opcions de color, feu clic a l'opció Manual i, tot seguit, feu clic al botó

Paràmetres.

6.

Ajusteu els paràmetres generals per al Control de marges i els paràmetres per al text, els gràfics i

les fotografies.

CAWW

Tasques bàsiques d'impressió amb el Windows

101