HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Tornar a empaquetar el producte

background image

Tornar a empaquetar el producte

Si el servei d'atenció al client d'HP us indica que cal tornar el producte a HP per a la seva reparació,

seguiu aquests passos per a tornar a empaquetar el producte per al seu transport.

ATENCIÓ:

Si l'aparell es malmet durant l'enviament com a conseqüència d'un mal embalatge, serà

responsabilitat vostra.

1.

Extraieu i guardeu els cartutxos d'impressió.

ATENCIÓ:

És extremament important retirar els cartutxos d'impressió abans de transportar el

producte. Si el cartutx d'impressió es deixa al producte durant el transport, pot perdre el seu

contingut i tacar el motor i altres components del producte amb tòner.

Per evitar danys als cartutxos d'impressió, eviteu tocar els roleus i guardeu els cartutxos de

manera que no quedin exposats a la llum.

2.

Extraieu i guardeu el cable d'alimentació, el cable d'interfície i els accessoris opcionals que hi

hagi.

3.

Si és possible, incloeu mostres d'impressió i entre 50 i 100 fulls de paper que no s'hagin imprès

correctament.

4.

Als EUA, truqueu al servei d’atenció al client d’HP per demanar nou material d’embalatge. A la

resta de països/regions, si és possible, utilitzeu l'embalatge original.

CAWW

Tornar a empaquetar el producte

199

background image

200

Apèndix B Servei i assistència

CAWW