HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - OpenSSL

background image

OpenSSL

Aquest producte inclou el programari desenvolupat pel projecte OpenSSL per utilitzar en el joc d'eines

OpenSSL (http://www.openssl.org/)

AQUEST PROGRAMARI L'HA SUBMINISTRAT EL PROJECTE OpenSSL ``AS IS'' I ES RENUNCIA A

QUALSEVOL GARANTIA EXPRESSA O IMPLÍCITA, INCLOSES PERÒ NO LIMITADES A, LES

GARANTIES IMPLICADES DE CAPACITAT DE MARXANDATGE I ADEQÜACIÓ PER A QUALSEVOL

OBJECTIU EN PARTICULAR. EN CAP CAS EL PROJECTE OpenSSL PROJECT O ELS SEUS

COL·LABORADORS SERAN RESPONSABLES DE CAP DANY DIRECTE, INDIRECTE, ESPECIAL,

EXEMPLAR O CONSEQÜENT (INCLÒS EL PROVEÏMENT DE RECANVIS I SERVEIS,

PÈRDUA DE DADES O BENEFICIS, O INTERRUPCIÓ COMERCIAL). SIGUI QUINA SIGUI LA CAUSA,

EN EL CONTRACTE, EN LA RESPONSABILITAT O EN EL DANY INTENCIONAT (INCLOSA LA

NEGLIGÈNCIA I D'ALTRES) QUE NO SIGUI ESTRICTAMENT DE L'ÚS D'AQUEST PROGRAMARI

ENCARA QUE S'HAGI AVISAT D'UN POSSIBLE DANY.

Aquest producte inclou el programari criptogràfic escrit per Eric Young (eay@cryptsoft.com). Aquest

producte inclou el programari escrit per Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

CAWW

OpenSSL

197