HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Garantia de protecció Premium d’HP: Declaració de garantia limitada del cartutx d’impressió LaserJet

background image

Garantia de protecció Premium d'HP: Declaració de
garantia limitada del cartutx d'impressió LaserJet

HP garanteix que aquest producte d'HP no té defectes a causa de materials o manufactura.

Aquesta garantia no s'aplica als productes que (a) hagin estat reomplerts, restaurats, remanufacturats o

falsificats per qualsevol mètode, (b) pateixin problemes per un ús o emmagatzematge inadequats o per

un funcionament fora de les especificacions mediambientals publicades per a aquest producte

d'impressora o (c) tinguin defectes a causa del desgast produït per l'ús normal.

Per obtenir servei en garantia, torneu el producte al lloc de l'adquisició (amb una descripció escrita del

problema i mostres d'impressió) o poseu-vos en contacte amb l'assistència al client d'HP. A elecció

d'HP, HP substituirà els productes que es demostri que són defectuosos o us retornarà l'import de la

compra.

EN LA MESURA PREVISTA PER LES LLEIS LOCALS, LA GARANTIA ESMENTADA MÉS AMUNT ÉS

EXCLUSIVA, I NO QUEDA EXPRESSADA NI IMPLÍCITA CAP ALTRA GARANTIA O CONDICIÓ, NI

ORAL NI ESCRITA. HP REBUTJA EXPRESSAMENT QUALSEVOL AL·LUSIÓ IMPLÍCITA A GARANTIES,

CONDICIONS DE COMERCIALITZACIÓ, QUALITAT SATISFACTÒRIA I ADEQUACIÓ PER A UN

DETERMINAT PROPÒSIT.

EN LA MESURA PREVISTA PER LES LLEIS LOCALS, EN CAP CAS NI HP NI ELS SEUS PROVEÏDORS

SERAN RESPONSABLES DE QUALSEVOL PERJUDICI DIRECTE, ESPECIAL, INCIDENTAL,

CONSEQÜENCIAL (INCLOSES LES PÈRDUES DE BENEFICIS O DE DADES) O DE QUALSEVOL ALTRA

MENA, A CONSEQÜÈNCIA DE CONTRACTES, GREUGES O QUALSEVOL ALTRE MOTIU.

LES CONDICIONS DE GARANTIA D'AQUESTA DECLARACIÓ, EXCEPTE EN LA MESURA PREVISTA

PER LES LLEIS, NO EXCLOUEN, RESTRINGEIXEN NI MODIFIQUEN ELS DRETS OBLIGATORIS I

ESTABLERTS PER LA LLEI APLICABLES A LA VENDA D'AQUEST PRODUCTE AL CLIENT FINAL, I ES

FORMULEN EN ADDICIÓ ALS DRETS ESMENTATS.

192

Apèndix B Servei i assistència

CAWW