HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Declaració de garantia limitada de Hewlett-Packard

background image

Declaració de garantia limitada de Hewlett-Packard

PRODUCTE HP

DURADA DE LA GARANTIA LIMITADA

Impressora en color HP LaserJet 300 M351a i impressora en
color HP LaserJet 400 M451nw, M451dn i M451dw

Canvi de producte durant un any

HP garanteix al client final que els accessoris i el maquinari d'HP no presentaran cap defecte de

materials i mà d'obra durant un any a partir del moment en que vàreu comprar el producte. Si HP rep

avís d'un defecte d'aquest tipus durant el període de garantia, HP decidirà si repara o substitueix els

productes que siguin realment defectuosos. Els productes substitutoris poden ser nous o amb un

rendiment equivalent a un producte nou.

HP us garanteix que el programari d'HP no deixarà d'executar les instruccions de programació

després de la data de compra, durant el període que s'especifica més amunt, degut a defectes de

material o mà d'obra, sempre que s'hagi instal·lat i s'utilitzi correctament. Si HP rep avís d'un defecte

d'aquest tipus durant el període de garantia, HP substituirà el programari que no executi les

instruccions de programari degut a un defecte.

HP no garanteix que el funcionament dels productes d'HP sigui ininterromput i no presenti cap mena

d'error. Si HP no pot reparar o substituir un producte segons el que s'especifica a la garantia, dintre

d'un període de temps raonable, l'usuari tindrà dret a la devolució del preu de compra quan retorni el

producte.

Els productes d'HP poden incloure components tornats a manufacturar equivalents als nous pel que fa

al seu funcionament o poden haver estat sotmesos a usos eventuals.

La garantia no és vàlida en cas de defectes provocats per (a) un manteniment o calibració incorrectes

o inadequats, (b) programari, interfícies, components o consumibles no proporcionats per HP, (c)

modificacions no autoritzades o utilitzacions incorrectes, (d) funcionament no subjecte a les

especificacions mediambientals publicades per al producte, o (e) manteniment o preparació de

l'emplaçament incorrectes.

FINS AL PUNT PERMÈS PER LA LEGISLACIÓ LOCAL, LES GARANTIES ANTERIORS SÓN EXCLUSIVES I

NO S'EXPRESSA O S'IMPLICA CAP ALTRA GARANTIA, PER ESCRIT O DE FORMA ORAL. HP REBUTJA

ESPECÍFICAMENT QUALSEVOL GARANTIA IMPLÍCITA O QUALSEVOL CONDICIÓ DE

COMERCIABILITAT, QUALITAT SATISFACTÒRIA I IDONEÏTAT PER A UNA FINALITAT DETERMINADA.

Alguns països/algunes regions, estats o províncies no permeten restriccions de la duració d'una

garantia implícita, per tant pot ser que les restriccions o l'exclusió anterior no us afectin. Aquesta

garantia us atorga drets legals específics, però potser teniu altres drets que varien segons el país/la

regió, estat o província.

La garantia limitada d'HP és vàlida per a qualsevol país/regió o ubicació on HP ofereixi assistència

tècnica per a aquest producte i on HP comercialitzi aquest producte. El nivell de servei en garantia

ofert pot variar segons els estàndards locals. HP no alterarà la forma, el reglatge o el funcionament del

producte per tal que funcioni en un país/una regió per al que no ha estat dissenyat per motius legals o

normatius.

FINS ALS LÍMITS PERMESOS PER LA LEGISLACIÓ LOCAL, ELS RECURSOS D'AQUESTA DECLARACIÓ

DE GARANTIA CONSTITUEIXEN ELS ÚNICS RECURSOS QUE TENIU. EXCEPTE TAL COM S'INDICA

MÉS AMUNT, EN CAP CAS PODRÀ CONSIDERAR-SE A HP O ALS SEUS PROVEÏDORS

190

Apèndix B Servei i assistència

CAWW

background image

RESPONSABLES DE CAP DANY DIRECTE, ESPECIAL, INCIDENTAL, DERIVAT (INCLOSA LA PÈRDUA

DE DADES O BENEFICIS) O ALTRES TIPUS DE DANYS, BASATS EN CONTRACTES, PROCEDIMENTS

FRAUDULENTS O ALTRES. Alguns països/algunes regions, estats o províncies no permeten exclusions

o restriccions de danys incidentals o conseqüencials, per tant pot ser que les restriccions o l'exclusió

anterior no us afecti.

LES CONDICIONS DE LA GARANTIA QUE S'INCLOUEN EN AQUESTA DECLARACIÓ NO

EXCLOUEN, LIMITEN O MODIFIQUEN, SI NO QUE S'AFEGEIXEN, ALS DRETS LEGALS OBLIGATORIS

APLICABLES A LA VENDA D'AQUEST PRODUCTE (NOMÉS FINS ALS LÍMITS PERMESOS

LEGALMENT).

CAWW

Declaració de garantia limitada de Hewlett-Packard

191