HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Dades emmagatzemades al cartutx d’impressió

background image

Dades emmagatzemades al cartutx d'impressió

Els cartutxos d'impressió d'HP que s'utilitzen amb aquest producte contenen un xip de memòria que

facilita el funcionament del producte.

A més, aquest xip de memòria recull un volum limitat d'informació sobre l'ús del producte, com per

exemple: la data de la primera instal·lació del cartutx d'impressió, la data de l'últim ús del cartutx

d'impressió, el número de pàgines que s'han imprès amb el cartutx d'impressió, la cobertura de

pàgina, els modes d'impressió utilitzats, els errors d'impressió que puguin haver-se produït i el model

del producte. Amb aquesta informació, HP podrà dissenyar productes que satisfacin les necessitats

d'impressió dels seus clients.

Les dades recollides mitjançant el xip de memòria dels cartutxos d'impressió no contenen informació

que es pugui utilitzar per identificar el client o l'usuari del cartutx ni del producte. No obstant, el client

pot optar per no emmagatzemar les dades d'ús al xip de memòria mitjançant el tauler de control.

HP recull una mostra dels xips de memòria dels cartutxos d'impressió retornats al programa de

devolució i reciclatge gratuït d'HP (HP Planet Partners:

www.hp.com/recycle

). Els xips de memòria

obtinguts de les mostres recollides es llegeixen i s'estudien com a mitjà per millorar els productes

futurs d'HP. Els col·laboradors d'HP que contribueixen al reciclatge dels cartutxos d'impressió també

podrien tenir accés a aquestes dades.

Qualsevol persona o empresa aliena que tingui el cartutx d'impressió en la seva possessió podria

accedir a la informació anònima del xip de memòria.

CAWW

Dades emmagatzemades al cartutx d'impressió

193