HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Mala connexió física

background image

Mala connexió física

1.

Comproveu que el producte es trobi ben connectat al port de xarxa amb un cable de la longitud

adient.

2.

Comproveu que les connexions del cable siguin segures.

3.

Observeu la connexió del port de xarxa a la part posterior del producte i comproveu que

l'indicador lluminós d'activitat de color taronja i el d'estat de l'enllaç de color verd estiguin

encesos.

4.

Si el problema continua, proveu amb un altre cable o amb ports diferents del concentrador.

CAWW

Solucionar problemes de connectivitat del producte

175