HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Solució de problemes de xarxa

background image

Solució de problemes de xarxa

Examineu els elements següents per comprovar si el producte es comunica amb la xarxa. Abans de

començar, imprimiu una pàgina de configuració des del tauler de control del producte i busqueu

l'adreça IP del producte que apareix en aquesta pàgina.

Mala connexió física

L'ordinador utilitza una adreça IP de producte incorrecta per al producte

L'ordinador no pot establir comunicació amb el producte

El producte utilitza paràmetres incorrectes de velocitat d'enllaç i d'impressió a doble cara (dúplex)

per a la xarxa

Els programaris nous podrien provocar problemes de compatibilitat

El vostre ordinador o estació de treball podria no haver-se configurat correctament

El producte està desactivat o bé hi ha altres paràmetres de xarxa incorrectes