HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Solució de problemes de connectivitat directa

background image

Solució de problemes de connectivitat directa

Si heu connectat el producte directament a l'ordinador, comproveu el cable.

Comproveu que el cable és connectat a l'ordinador i al producte.

Comproveu que el cable no sobrepassa els 5 metres. Proveu amb un cable més curt.

Comproveu que el cable funciona correctament connectant-lo a un altre producte. Substituïu el

cable si cal.