HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - La xarxa sense cables no funciona

background image

La xarxa sense cables no funciona

1.

Per comprovar si la xarxa ha perdut la comunicació, intenteu connectar-hi altres dispositius.

2.

Comproveu la comunicació a la xarxa amb l'ordre ping.

a. Obriu un indicador d'ordres al vostre ordinador. Si treballeu amb el Windows, feu clic a

Inicia, Executa i escriviu cmd.

b. Escriviu ping seguit de l'identificador de xarxa (SSID).

c.

Si a la finestra apareixen temps de viatges circulars, vol dir que la xarxa funciona.

3.

Comproveu que l'encaminador o el producte es connecta a la mateixa xarxa que l'ordinador.

a. Obriu el menú Informes i seleccioneu l'element Configuration Report (Informe de

configuració) per imprimir l'informe.

b. Compareu l'identificador de xarxa (SSID) de l'informe de configuració amb l'identificador

SSID de la configuració d'impressora de l'ordinador.

c.

Si els SSID no coincideixen, vol dir que els dispositius no es connecten a la mateixa xarxa.

Torneu a configurar el paràmetres de la funció sense cables del producte.

CAWW

Solució de problemes de xarxa sense cables

181