HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Solució de problemes de xarxa sense cables

background image

Solució de problemes de xarxa sense cables

Llista de comprovació de connectivitat sense cables

Al tauler de control es mostra un missatge com el següent: La funció sense cables d'aquest

producte s'ha desactivat

El producte no imprimeix un cop finalitzada la configuració sense cables

El producte no imprimeix i a l'ordinador hi ha instal·lat un tallafoc d'un altre proveïdor

La connexió sense cables no funciona després que s'hagi mogut l'encaminador o el producte

sense cables

No és possible la connexió de més ordinadors al producte sense cables

El producte sense cables perd la comunicació quan es connecta a una xarxa VPN

La xarxa no apareix a la llista de xarxes sense cables

La xarxa sense cables no funciona