HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Resolució de problemes de programari del producte amb Windows

background image

Resolució de problemes de programari del producte
amb Windows

Problema

Solució

El controlador d'impressora del
producte no apareix a la carpeta
Impressora.

Torneu a instal·lar el programari del producte.

NOTA:

Tanqueu totes les aplicacions que s'estiguin executant. Per tancar una aplicació que tingui

una icona a la safata del sistema, feu clic amb el botó dret del ratolí a la icona i seleccioneu Tancar o
Inhabilitar.

Proveu de connectar el cable USB a un port USB diferent de l'ordinador.

Ha aparegut un missatge d'error
durant la instal·lació del
programari.

Torneu a instal·lar el programari del producte.

NOTA:

Tanqueu totes les aplicacions que s'estiguin executant. Per tancar una aplicació que tingui

una icona a la barra de tasques, feu clic amb el botó dret del ratolí a la icona i seleccioneu Tancar o
Inhabilitar.

Comproveu la quantitat d'espai lliure de la unitat en la qual voleu instal·lar el programari del producte.
Si és necessari, allibereu tot l'espai que sigui possible i torneu a instal·lar el programari del producte.

Si és necessari, executeu el desfragmentador de disc i tornar a instal·lar el programari del producte.

El producte està en el mode A
punt, però no s'imprimeix res.

Imprimiu una pàgina Configuració i verifiqueu la funcionalitat del producte.

Comproveu que tots els cables estiguin correctament instal·lats i que compleixin les especificacions. Això
inclou els cables d'alimentació i USB. Finalment, proveu amb un cable nou.

Comproveu que l'adreça IP de la pàgina de configuració coincideix amb l'adreça IP del port del
programari. Utilitzeu un dels procediments següents:

Windows XP, Windows Server
2003, Windows Server 2008 i
Windows Vista

1.

Feu clic a Start (Inicia).

2.

Feu clic a Paràmetres.

3.

Feu clic a Impressores i faxos (utilitzant la vista
predeterminada del menú Inicia) o feu clic a Impressores
(utilitzant la vista clàssica del menú Inicia).

4.

Feu clic amb el botó dret del ratolí a la icona del controlador i,
a continuació, seleccioneu Propietats.

5.

Feu clic a la fitxa Ports i, tot seguit, feu clic a Configurar
port
.

6.

Verifiqueu l'adreça IP i, tot seguit, feu clic a D'acord o
Cancel·lar.

7.

Si les adreces IP no són les mateixes, elimineu el controlador i
torneu a instal·lar-lo amb l'adreça IP correcta.

182

Capítol 11 Resolució de problemes

CAWW

background image

Problema

Solució

Windows

7

1.

Feu clic a Start (Inicia).

2.

Feu clic a Dispositius i impressores.

3.

Feu clic amb el botó dret del ratolí a la icona del controlador i,
a continuació, seleccioneu Propietats.

4.

Feu clic a la fitxa Ports i, tot seguit, feu clic a Configurar
port
.

5.

Verifiqueu l'adreça IP i, tot seguit, feu clic a D'acord o
Cancel·lar.

6.

Si les adreces IP no són les mateixes, elimineu el controlador i
torneu a instal·lar-lo amb l'adreça IP correcta.

CAWW

Resolució de problemes de programari del producte amb Windows

183