HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Calibratge del producte per alinear els colors

background image

Calibratge del producte per alinear els colors

Si a la sortida impresa apareixen ombres de color, gràfics difuminats o àrees amb colors deficients,

potser haureu de calibrar el producte per alinear els colors. Imprimiu la Pàg. diagnòstic des del

CAWW

Millora de la qualitat d'impressió

167

background image

menú Informes del tauler de control per comprovar l'alineació dels colors. Si els blocs de color de la

pàgina no estan alineats, haureu de calibrar el producte.

1.

Al tauler de control, premeu el botó

OK

per obrir els menús.

2.

Obriu els següents menús:

Calibratge de color

Calibra ara