HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Tipus de missatges del quadre de comandament

background image

Tipus de missatges del quadre de comandament

Els missatges del tauler de control indiquen l'estat actual de la impressora o situacions que poden

requerir la intervenció de l'usuari.

Els missatges d'avís i d'advertència apareixen temporalment i pot ser que l'usuari els hagi de confirmar

amb el botó

OK

per reiniciar la tasca o amb el botó Cancel·la per cancel·lar-la. Pot ser que alguns

missatges d'advertència no permetin acabar la tasca o que es vegi afectada la qualitat d'impressió. Si

el missatge d'avís o d'advertiment està relacionat amb la impressió i la funció de continuació

automàtica està activada, el producte intentarà reprendre la tasca d'impressió si no s'accepta

l'advertiment abans de 10 segons.

Els missatges d'error crític poden indicar algun tipus d'error. En ocasions, és resolen quan s'apaga i es

torna a encendre el producte. Si l'error crític persisteix, pot ser que s'hagi de reparar el producte.