HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Niv. submin. baixos

background image

Niv. submin. baixos

Descripció

Hi ha més d'un subministrament amb nivell baix.

Acció recomanada

Comproveu els indicadors de nivell de subministrament al tauler de control o imprimiu una pàgina

d'estat de subministrament per esbrinar quins són els cartutxos d'impressió amb nivell baix.

Continuarà la impressió fins que aparegui el missatge Molt baix. Tingueu en compte la possibilitat de

tenir subministraments a l'abast.