HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Eliminació d’embussos a la safata 1

background image

Prevenció dels embussos de paper

El producte no agafa paper

Si el producte no agafa paper de la safata, proveu amb les solucions que es descriuen tot seguit.

1.

Obriu el producte i retireu els fulls de paper que s'hagin embussat.

2.

Carregueu la safata amb paper de la mida adient per a la tasca.

3.

Assegureu-vos que les guies de paper de la safata queden ben ajustades segons la mida del

paper. Alineeu les guies de manera que coincideixin amb la marca de la mida del paper de la

part inferior de la safata.

4.

Vegeu al tauler de control si el producte espera que confirmeu el missatge d'alimentació manual

de paper. Carregueu el paper i continueu.

El producte agafa més d'un full de paper alhora

Si el producte agafa diversos fulls de paper de la safata al mateix temps, proveu les solucions que es

descriuen tot seguit.

1.

Traieu la pila de papers de la safata i flexioneu-la, gireu-la 180 graus i doneu-li la volta. No

ventileu el paper. Torneu a col·locar la pila de papers a la safata.

2.

Utilitzeu només paper que compleixi les especificacions d'HP per a aquest producte.

3.

Utilitzeu paper que no estigui arrugat, plegat o malmès. Si cal, utilitzeu paper d'un altre paquet.

4.

Assegureu-vos que la safata no estigui massa plena. Si ho està, traieu tota la pila de papers de la

safata, redreceu-la i deixeu a la safata una quantitat de paper reduïda.

5.

Assegureu-vos que les guies de paper de la safata queden ben ajustades segons la mida del

paper. Alineeu les guies de manera que coincideixin amb la marca de la mida del paper de la

part inferior de la safata.

Prevenció dels embussos de paper

Per reduir la quantitat d'embussos de paper, proveu amb les solucions que es descriuen tot seguit.

1.

Utilitzeu només paper que compleixi les especificacions d'HP per a aquest producte.

2.

Utilitzeu paper que no estigui arrugat, plegat o malmès. Si cal, utilitzeu paper d'un altre paquet.

3.

No utilitzeu paper que ja s'hagi imprès o fotocopiat.

154

Capítol 11 Resolució de problemes

CAWW

background image

4.

Assegureu-vos que la safata no estigui massa plena. Si ho està, traieu tota la pila de papers de la

safata, redreceu-la i deixeu a la safata una quantitat de paper reduïda.

5.

Assegureu-vos que les guies de paper de la safata queden ben ajustades segons la mida del

paper. Ajusteu les guies de manera que toquin lleugerament la pila de papers, però sense que la

dobleguin.

6.

Comproveu que la safata queda totalment inserida al producte.

7.

Si imprimiu sobre paper gruixut, gofrat o perforat, utilitzeu la funció d'alimentació manual per

introduir els fulls d'un en un.

CAWW

L'alimentació del paper és incorrecta o es produeixen embussos de paper

155

background image

Elimineu els embussos

Ubicacions d'embussos

Utilitzeu aquesta il·lustració per ubicar els embussos de la impressora.

3

4

1

Safata de sortida

2

Safata 1

3

Safata 2

4

Fusor

5

Zona d'accés a embussos de la safata 2

156

Capítol 11 Resolució de problemes

CAWW

background image

Eliminació d'embussos a la safata 1

1.

Estireu el full embussat de la safata 1.

NOTA:

Si el full es trenca, traieu tots els

fragments abans de tornar a imprimir.

2.

Traieu la safata 2 i col·loqueu-la en una

superfície plana.

3.

Baixeu la safata d'accés a embussos

CAWW

Elimineu els embussos

157

background image

4.

Traieu el full embussat estirant-lo cap a fora.

5.

Pressioneu la safata d'accés a embussos per

tancar-la i substituïu la safata 2.

NOTA:

Per tancar la safata, pressioneu la

part central o els dos costats simultàniament.

Intenteu no pressionar només un sol costat.