HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Modes d’instal·lació de l’UPD

background image

Modes d'instal·lació de l'UPD

Mode tradicional

Feu servir aquest mode si instal·leu el controlador des d'un CD per a un sol
ordinador.

Quan s'instal·la des del CD que s'inclou amb el producte, l'UPD funciona com
els controladors d'impressió tradicionals. Funciona amb un producte específic.

Si feu servir aquest mode, heu d'instal·lar l'UPD per a cada ordinador i per a
cada producte.

Mode dinàmic

Per fer servir aquest mode, descarregueu l'UPD d'Internet. Consulteu

www.hp.com/go/upd

.

El mode dinàmic us permet utilitzar la instal·lació d'un sol controlador per tal
de poder detectar i imprimir en productes d'HP a qualsevol ubicació.

Feu servir aquest mode si instal·leu l'UPD per a un grup de treball.

24

Capítol 3 Programari per al Windows

CAWW

background image

Canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió
per al Windows

Prioritat dels paràmetres d'impressió

Les prioritats dels paràmetres d'impressió s'estableixen segons on es facin els canvis:

NOTA:

Els noms dels comandaments i els quadres de diàleg varien segons el programari utilitzat.

Quadre de diàleg Format de pàgina: Per obrir aquest quadre de diàleg, feu clic a

Format de pàgina o similar al menú Fitxer del programa. Els paràmetres que canvieu aquí

anul·len els paràmetres d'altres llocs.

Quadre de diàleg Imprimeix: Feu clic a Imprimeix, Configuració de la impressió o a

una ordre semblant del menú Fitxer del programa en el qual estigueu treballant per obrir aquest

quadre de diàleg. Els paràmetres modificats en el quadre de diàleg Imprimeix tenen una

prioritat més baixa i normalment no anul·len els canvis realitzats al quadre de diàleg Format de

pàgina.

Quadre de diàleg Propietats de la impressora (controlador de la impressora): Feu

clic a Propietats al quadre de diàleg Imprimeix per obrir el controlador de la impressora. Es

paràmetres modificats al quadre de diàleg Propietats de la impressora normalment no

anul·len els paràmetres definits en altres seccions del programari d'impressió. En aquest quadre

de diàleg es poden modificar la majoria dels paràmetres d'impressió.

Paràmetres del controlador de la impressora per defecte: Els paràmetres del

controlador de la impressora per defecte determinen els paràmetres que s'utilitzaran per a totes

les tasques d'impressió, a no ser que es canviïn als quadres de diàleg Format de pàgina,

Imprimeix o Propietats de la impressora.

Paràmetres del quadre de control de la impressora: Els paràmetres que es canvien al

tauler de control de la impressora tenen una prioritat més baixa que els canvis que es fan en

altres llocs.

Canvi dels paràmetres de totes les tasques d'impressió fins que es
tanqui el programa

1.

Al menú Fitxer del programa, feu clic a Imprimeix.

2.

Seleccioneu el controlador i feu clic a Propietats o Preferències.

Els passos poden variar, però aquest és el procediment més habitual.

CAWW