HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - HP Universal Print Driver (Controlador d’impressió universal d’HP)

background image

HP Universal Print Driver (Controlador d'impressió universal d'HP)

El controlador d'impressió universal (UPD) d'HP per al Windows és un sol controlador que proporciona

accés immediat a gairebé qualsevol producte HP LaserJet, des de qualsevol lloc, sense que calgui

descarregar controladors a part. S'ha desenvolupat amb l'acreditada tecnologia de controladors

d'impressió d'HP, s'ha posat a prova a fons i s'ha fet servir amb molts programaris. És una solució

potent que ofereix un rendiment constant al llarg del temps.

L'UPD d'HP es comunica directament amb cada producte HP, aplega informació de configuració i

després personalitza la interfície d'usuari per mostrar les funcions disponibles i pròpies de cada

producte. També activa automàticament les funcions que el producte té disponibles, com la impressió a

dues cares o el grapat, perquè l'usuari no ho hagi de fer manualment.

Trobareu més informació a

www.hp.com/go/upd

.