HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Selecció del controlador de la impressora correcte per al Windows

background image

Selecció del controlador de la impressora correcte
per al Windows

El controladors d'impressora donen accés a les funcions del producte i permeten que l'ordinador s'hi

comuniqui (mitjançant un llenguatge d'impressora). Els següents controladors d'impressora estan

disponibles a

www.hp.com/go/LJColorM351_software

o

www.hp.com/go/LJColorM451_software

.

Controlador HP PCL 6

S'ofereix com a controlador per defecte. Aquest controlador s'instal·la
automàticament si no en seleccioneu cap altre.

Recomanat per a tots els entorns Windows.

Ofereix la millor velocitat, qualitat d'impressió i suport de funcions del
producte per a la majoria d'usuaris.

Ha estat dissenyat per treballar amb la Windows Graphic Device Interface
(GDI) per oferir la millor velocitat en entorns Windows.

Pot no ser totalment compatible amb programes de tercers i programes
personalitzats basats en PCL 5.

22

Capítol 3 Programari per al Windows

CAWW

background image

Controlador HP UPD PS

Recomanat per imprimir amb programes d'Adobe

®

o amb altres programes

de gràfics.

Ofereix suport per imprimir des d'emulació de postscript o suport de tipus de
lletra flash de postscript.

HP UPD PCL 5

Recomanat per a impressió general d'oficina en entorns Windows.

Compatible amb versions anteriors de PCL i productes HP LaserJet anteriors.

La millor opció per imprimir des de programes de tercers o personalitzats.

La millor opció quan es treballa en entorns mixtes que demanen PCL 5 (UNIX,
Linux, mainframe).

Dissenyat per a entorns Windows corporatius quan es vol oferir un sol
controlador per a diversos models d'impressora.

Recomanat quan s'imprimeix en diversos models d'impressora des d'un
ordinador Windows mòbil.

HP UPD PCL 6

Recomanat per a imprimir en tots els entorns de Windows

Proporciona la millor velocitat, qualitat d'impressió i compatibilitat amb
característiques de la impressora per a la major part d'usuaris

Desenvolupat per a alinear amb la interfície de dispositiu gràfic (GDI) del
Windows per a obtenir la millor velocitat en entorns Windows

És possible que no sigui totalment compatible amb solucions de tercers o
personalitzades basades en PCL 5

CAWW

Selecció del controlador de la impressora correcte per al Windows

23