HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Mides de paper compatibles

background image

Mides de paper compatibles

NOTA:

Per obtenir els millors resultats d'impressió, seleccioneu la mida i el tipus de paper apropiats

al controlador de la impressora abans d'imprimir.

Taula 6-1

Mides de paper i suports d'impressió compatibles

Mida

Dimensions

Safata 1

Safata 2 o
safata 3 opcional

Impressió dúplex
automàtica

Carta

216 x 279 mm

Legal

216 x 356 mm

A4

210 x 297 mm

Executiu

184 x 267 mm

A5

148 x 210 mm

A6

105 x 148 mm

B5 (JIS)

182 x 257 mm

16k

184 x 260 mm

195 x 270 mm

197 x 273 mm

8,5 x 13

216 x 330 mm

4 x 6

107 x 152 mm

5 x 8

127 x 203 mm

10 x 15 cm

100 x 150 mm

Personalitzat

Mínim: 76 x 127 mm

Màxim: 216 x 356 mm

Personalitzat

Mínim: 102 x 153 mm

Màxim: 216 x 356 mm

Taula 6-2

Sobres i postals compatibles

Mida

Dimensions

Safata 1

Safata 2

Impressió dúplex
automàtica

Sobre #10

105 x 241 mm

Sobre DL

110 x 220 mm

Sobre C5

162 x 229 mm

56

Capítol 6 Paper i suports d'impressió

CAWW

background image

Taula 6-2

Sobres i postals compatibles (continuació)

Mida

Dimensions

Safata 1

Safata 2

Impressió dúplex
automàtica

Sobre B5

176 x 250 mm

Sobre Monarch 98 x 191 mm

Postal

100 x 148 mm

Postal doble

148 x 200 mm

CAWW

Mides de paper compatibles

57