HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Configuració de les safates

background image

Configuració de les safates

Per defecte, el producte agafa el paper de la safata 1. Si la safata 1 és buida, el producte agafa

paper de la safata 2 o la safata 3, si s'ha instal·lat. En configurar la safata d'aquest producte es

canvien els paràmetres de temperatura i velocitat per tal d'obtenir la millor qualitat d'impressió per al

tipus de paper que utilitzeu. Si utilitzeu paper especial per a totes o la majoria de les tasques

d'impressió amb el producte, canvieu aquest paràmetre predeterminat al producte.

A la següent taula s'indiquen possibles mitjans per utilitzar els paràmetres de safata per satisfer les

vostres necessitats d'impressió.

Consum de paper

Configuració del producte

Impressió

Carregueu la safata 1 i una altra safata
amb el mateix paper, i feu que el
producte reculli el paper d'una safata si
l'altra és buida.

Carregueu paper a la safata 1. No cal
cap configuració si no s'han canviat els
paràmetres per defecte del tipus i la
mida.

Imprimiu la tasca des del programa.

Ocasionalment utilitzeu paper especial,
com ara paper gruix o de capçalera,
d'una safata que normalment conté
paper normal.

Carregueu paper especial a la safata 1. Des del quadre de diàleg d'impressió

del programari, seleccioneu el tipus de
paper que coincideixi amb el paper
especial carregat a la safata abans
d'enviar la tasca d'impressió.

Utilitzeu sovint paper especial, com ara
paper gruix o de capçalera, d'una
safata.

Carregueu el paper especial a la safata
1 i configureu la safata per al tipus de
paper.

Des del quadre de diàleg d'impressió
del programari, seleccioneu el tipus de
paper que coincideixi amb el paper
especial carregat a la safata abans
d'enviar la tasca d'impressió.

Configuració de les safates

1.

Assegureu-vos que el producte estigui engegat.

2.

Realitzeu una de les tasques següents:

Tauler de control: Obriu el menú Configuració del sistema i després obriu el menú

Config. paper. Seleccioneu la safata que voleu configurar.

Servidor web incrustat: Feu clic a la fitxa Paràmetres i després a Tractament

paper al tauler esquerre.

3.

Canvieu el paràmetre desitjat per a la safata i després premeu

OK

o feu clic a

Aplica

.

64

Capítol 6 Paper i suports d'impressió

CAWW