HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Comprensió de l’utilització del paper

background image

Comprensió de l'utilització del paper

Aquest producte admet diverses mides de paper i altres suports d'impressió. El paper o els suports

d'impressió que no compleixin les següents directrius poden provocar una mala qualitat d'impressió,

un increment dels embussos i el deteriorament prematur del producte.

És possible que un paper compleixi totes aquestes directrius i que no s'obtinguin resultats satisfactoris.

Això pot ser a causa d'una manipulació no apropiada, una temperatura i uns nivells d'humitat

inacceptables o altres variables que Hewlett-Packard no pot controlar.

ATENCIÓ:

si utilitzeu un suport que no compleix les especificacions de Hewlett-Packard es poden

produir problemes al producte que requereixin una reparació. Aquest tipus de reparació no queda

cobert per la garantia de Hewlett-Packard ni pels contractes de serveis.

Per a obtenir els millors resultats, utilitzeu només paper i materials d'impressió de marca HP

dissenyats per a impressores làser o multifuncionals.

No utilitzeu paper o materials d'impressió dissenyats només per a impressores d'injecció de tinta.

ATENCIÓ:

els productes HP LaserJet utilitzen fusors per adherir les partícules seques del tòner al

paper en forma de punts molt precisos. El paper làser d'HP ha estat dissenyat per resistir aquesta

calor extrema. Si feu servir paper d'injecció de tinta, podeu deteriorar el producte.

Hewlett-Packard Company no recomana l'ús d'altres marques de material perquè no en pot

controlar la qualitat.

Utilitzeu les directrius següents per obtenir bons resultats quan feu servir paper especial o suports

d'impressió. Definiu el tipus i la mida del paper al controlador d'impressió per obtenir resultats òptims.

Tipus de suport

No

Sobres

Emmagatzemeu els sobres plans.

Utilitzeu sobres la junta dels quals
arriba fins a la cantonada del
sobre.

Utilitzeu tires adhesives protegides
aprovades per a impressores làser.

No utilitzeu sobres que estiguin
arrugats, presentin incisions,
estiguin enganxats o tinguin danys
de cap altre tipus.

No utilitzeu sobres que tinguin
ganxos, fermalls, finestres
transparents o folre.

No utilitzeu suports adhesius o
altres materials sintètics.

Etiquetes

Utilitzeu només etiquetes que no
tinguin espais entre elles.

Feu servir etiquetes llises.

Utilitzeu només fulls d'etiquetes
sencers.

No utilitzeu etiquetes arrugades,
amb bombolles o que tinguin
danys.

No imprimiu fulls d'etiquetes que
no estiguin sencers.

54

Capítol 6 Paper i suports d'impressió

CAWW

background image

Tipus de suport

No

Transparències

Utilitzeu només transparències
aprovades per a l'ús en
impressores làser en color.

Col·loqueu les transparències sobre
una superfície plana després de
treure-les del producte.

No utilitzeu suports d'impressió
transparents que no hagin estat
aprovats per a impressores làser.

Paper de carta o formularis prèviament
impresos

Utilitzeu només paper de carta o
formularis aprovats per a
impressores làser.

No utilitzeu paper de carta amb
relleu o amb capçalera metàl·lica.

Paper gruixut

Utilitzeu només paper gruixut
aprovat per a impressores làser i
que compleixi les especificacions
de pes del producte.

No utilitzeu paper més gruixut que
el de les especificacions de suports
d'impressió recomanats per al
producte, a no ser que sigui paper
HP aprovat per a aquest producte.

Paper setinat o recobert

Utilitzeu només paper setinat o
recobert aprovat per a impressores
làser.

No utilitzeu paper setinat o
recobert dissenyat per a productes
d'injecció de tinta.

Canvi del controlador de la impressora de manera
que coincideixi amb el tipus i la mida del paper a
Windows

1.

Al menú Fitxer del programa, feu clic a Imprimeix.

2.

Seleccioneu el producte i feu clic al botó Propietats o Preferències.

3.

Feu clic a la fitxa Paper/Qualitat.

4.

Seleccioneu una mida a la llista desplegable Mida del paper.

5.

Seleccioneu un tipus a la llista desplegable Tipus de paper.

6.

Feu clic al botó D'acord.

CAWW