HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Com carregar la safata 1

background image

Fotografia/portada

Paper per a portades mat

Paper per a portades
setinat

Paper fotogràfic mat

Paper fotogràfic setinat

Postal

Cartolina

Fins a 176 g/m

2

2

,

3

Pila de fins a 5 mm d'alçada

Cara d'impressió cap amunt,
amb el marge superior a la part
posterior de la safata

58

Capítol 6 Paper i suports d'impressió

CAWW

background image

Taula 6-3

Safata 1 (continuació)

Tipus de paper

Pes

Capacitat

1

Orientació del paper

Altres:

Transparència per a làser
en color

4

Etiquetes

4

Capçalera

Sobre

4

Preimprès

Perforat

Colorejat

Aspre

Resistent

4

Fins a 50 fulls o 10 sobres

Cara que s'imprimirà cara
amunt, amb la vora superior cap
al producte

1

La capacitat pot variar en funció del pes i el gruix del paper i de les condicions ambientals.

2

El producte admet fins a 220 g/m

2

(59 lb) de paper setinat, paper fotogràfic setinat i fotografies.

3

El producte admet paper de 60-160 g/m

2

per a la impressió dúplex automàtica.

4

Aquest tipus de paper no és compatible per a la impressió dúplex automàtica.

Taula 6-4

Safata 2 i safata 3

Tipus de material

Pes

Capacitat

1

Orientació del paper

Cada dia:

Normal

Lleuger

Ordinari

Reciclat

De 60 a 90 g/m

2

Fins a 250 fulls

Cara d'impressió cap amunt,
amb el marge superior a la part
posterior de la safata

Presentació:

Paper mat, de pes mitjà a
gruixut

Paper setinat, de pes mitjà
a gruixut

Fins a 163 g/m

2

2

Pila de fins a 12,5 mm d’alçada

Cara d'impressió cap amunt,
amb el marge superior a la part
posterior de la safata

Fullet:

Paper mat, de pes mitjà a
gruixut

Paper setinat, de pes mitjà
a gruixut

Fins a 163 g/m

2

2

Pila de fins a 12,5 mm d’alçada

Cara d'impressió cap amunt,
amb el marge superior a la part
posterior de la safata

CAWW

Tipus de paper admesos i capacitat de la safata

59

background image

Taula 6-4

Safata 2 i safata 3 (continuació)

Tipus de material

Pes

Capacitat

1

Orientació del paper

Fotografia/portada

Paper per a portades mat

Paper per a portades
setinat

Paper fotogràfic mat

Paper fotogràfic setinat

Postal

Cartolina

Fins a 163 g/m

2

2

Postal: Fins a 176 g/m

2

2

Pila de fins a 12,5 mm d’alçada

Cara d'impressió cap amunt,
amb el marge superior a la part
posterior de la safata

Altres:

Transparència per a làser
en color

3

Etiquetes

3

Capçalera

Sobre

3

Preimprès

Perforat

Colorejat

Aspre

Resistent

3

Fins a 50 fulls o 10 sobres

La cara que s'hagi d'imprimir
cap amunt, amb el marge
superior a la part posterior de la
safata o la part del segell cap a
l'interior de la safata

1

La capacitat pot variar en funció del pes i el gruix del paper i de les condicions ambientals.

2

El producte admet paper de 60-160 g/m

2

per a la impressió dúplex automàtica.

3

Aquest tipus de paper no és compatible per a la impressió dúplex automàtica.

60

Capítol 6 Paper i suports d'impressió

CAWW

background image

Càrrega de safates de paper

Com carregar la safata 1

1.

Obriu la safata 1.

2.

Traieu l'extensió de la safata.

3.

Si carregueu fulls de paper llargs, desplegueu

l'extensió.

4.

Esteneu totalment les guies del paper (llegenda

1) i carregueu la pila de paper a la safata 1

(llegenda 2). Ajusteu les guies del paper a la

mida del paper.

NOTA:

Col·loqueu el paper a la safata 1

amb la cara que s'hagi d'imprimir cap amunt i

la part superior en direcció al producte.

CAWW

Càrrega de safates de paper

61