HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Menú Serveis web d’HP

background image

Menú Serveis web d'HP

Element de menú

Descripció

Mostra l'adreça

Selecciona si mostrar l'adreça de correu electrònic del producte al tauler de control
quan la funció d'ePrint estigui activada.

Full d'informació d'impressió

Imprimeix una pàgina amb l'adreça de correu electrònic del producte a més d'altra
informació per als Serveis web d'HP.

ePrint activat/desactivat

Engega o apaga l'HP ePrint.

Elimina serveis

Elimina els Serveis web d'HP d'aquest producte.

10

Capítol 2 Menús del tauler de control

CAWW