HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - menú Servei

background image

menú Servei

Utilitzeu aquest menú per restaurar els valors predeterminats, netejar el producte i activar modes

especials per al document imprès. Els elements amb asterisc (*) indiquen el paràmetre per defecte de

fàbrica.

Element de menú

Element de submenú

Descripció

Pàgina de neteja

Utilitzeu aquesta opció per netejar el producte si
veieu taques de tòner o altres marques al document
imprès. El procés de neteja dura elimina la pols i
l'excés de tòner de la ruta del paper.

Si seleccioneu aquest element, el producte us demana
que carregueu paper normal a la safata 1 i que, a
continuació, premeu el botó

OK

per iniciar el procés

de neteja. Espereu fins que finalitzi el procés.
Rebutgeu la pàgina quan s'imprimeixi.

NOTA:

Per als models sense unitat duplicadora

automàtica, el producte imprimeix la primera cara i
us demana que tragueu la pàgina de la safata de
sortida i la torneu a carregar a la Safata1 amb la
mateixa orientació.

Velocitat USB

Alta*

Completa

Perquè el producte funcioni a alta velocitat, ha de
tenir l'alta velocitat activada i ha d'estar connectat a
un controlador amfitrió EHCI que també funcioni a
alta velocitat. Aquest element del menú no reflecteix
la velocitat actual de funcionament del producte.

Menys ris paper

Activat

Desactivat*

Si les pàgines impreses acostumen a quedar
arrissades, utilitzeu aquesta opció per establir un
mode que redueixi aquest fenomen.

Impress. arxiu

Activat

Desactivat*

Si imprimiu documents que voleu desar durant molt
temps, utilitzeu aquesta opció per definir un mode
que redueixi les taques del tòner i les taques de la
pols.

Codi de data del
microprogramari

Mostra el codi de data actual del microprogramari.

Restaura valors per defecte

Defineix tots els paràmetres del menú personalitzats
als paràmetres de fàbrica.

18

Capítol 2 Menús del tauler de control

CAWW