HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Menú Informes

background image

Menú Informes

Element de menú

Descripció

Estructura de menús

Imprimeix un mapa amb la distribució dels menús del tauler de control. S'hi mostren els
paràmetres actius de cada menú.

Informe de configuració

Imprimeix una llista de tots els paràmetres del producte. Si el producte està connectat a una
xarxa també inclou informació de la xarxa bàsica.

Estat dels subministraments

Imprimeix l'estat de cada cartutx, inclosa la informació següent:

Percentatge estimat de durada del cartutx d'impressió

Pàgines restants aproximades

Números de referència de cartutxos d'impressió d'HP

Nombre de pàgines impreses

Informació sobre com encarregar nous cartutxos d'impressió d'HP i sobre el reciclatge
de cartutxos d'impressió d'HP usats

Resum de xarxa

Imprimeix una llista de tots els paràmetres de xarxa del producte.

Pàgina d’utilització

Imprimeix una pàgina que inclou les pàgines que s'han embussat o s'han carregat
malament al producte, les pàgines en color i en blanc i negre, i el recompte total de
pàgines.

Llista tipus PCL

Imprimeix una llista amb tots els tipus de fonts PCL instal·lats.

Llista tipus PS

Imprimeix una llista amb tots els tipus de lletra PostScript (PS) instal·lats

Llista tipus PCL6

Imprimeix una llista amb tots els tipus de lletra PCL6 (PS) instal·lats

Registre d'ús del color

Imprimeix un informe amb el nom de la impressora, el nom de l'aplicació i informació d'ús
del color per a cada tasca

Service Page (Pàgina de servei)

Imprimeix l'informe de servei

Pàg. diagnòstic

Imprimeix les pàgines de calibratge i de diagnòstic de color

Pàgina Qualitat d'impressió

Imprimeix una pàgina que ajuda a solucionar problemes de qualitat d'impressió

CAWW

Menú Informes

11