HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Menú Config. xarxa

background image

Menú Config. xarxa

Utilitzeu aquest menú per definir les opcions de la configuració de xarxa. Els elements amb asterisc (*)

indiquen el paràmetre per defecte de fàbrica.

Element de menú

Element de menú subordinat

Descripció

Menú sense cables (només models
sense cables)

NOTA:

També podeu accedir a

aquest menú amb el botó Sense
cables a la part frontal del producte.

Direct WiFi

Proporciona el nom de Direct Wifi del producte de forma
que hi podeu accedir des d'altres dispositius sense cables
compatibles amb el protocol Wi-Fi Direct.

Configuració de la funció WPS

Si l'encaminador sense cables admet aquesta funció,
utilitzeu aquest mètode per configurar el producte a una
xarxa sense cables. Aquest és el mètode més senzill.

Prova de xarxa

Comprova la xarxa sense cables i imprimeix un informe
amb els resultats.

Sense cables desactivada/
activada

Activa o desactiva la funció de xarxa sense cables.

Config. TCP/IP

Automàtic*

Manual

Seleccioneu l’opció Automàtic per configurar
automàticament tots els paràmetres TCP/IP.

Seleccioneu l’opció Manual per configurar manualment
l'adreça IP, la màscara de subxarxa i la passarel·la per
defecte.

Encreuam. auto.

Activat*

Desactivat

Habilita o inhabilita l'ús d'un cable de xarxa 10/100
estàndard si es connecta el producte directament a un
ordinador.

Serveis de xarxa

IPv4

IPv6

Habilita o inhabilita els protocols IPv4 i IPv6. Per defecte,
ambdós protocols estan habilitats.

Mostra adreça IP

No

*

No: L'adreça IP del producte no apareixerà a la pantalla
del tauler de control.

: L'adreça IP del producte apareixerà a la pantalla del
tauler de control.

Velocitat d'enllaç

Automàtic*

10T completa

10T intermèdia

100TX completa

100TX interm.

Permet definir la velocitat d'enllaç manualment si és
necessari.

Un cop definida, el producte es reinicia automàticament.

HTTPS forçós

No*

Configura el producte perquè es comuniqui només amb
llocs web que fan servir l'HTTPS.

Restaura valors per defecte

Restaura els valors per defecte dels paràmetres de
configuració de la xarxa.

CAWW

Menú Config. xarxa

19

background image

20

Capítol 2 Menús del tauler de control

CAWW