HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Substàncies químiques

background image

Substàncies químiques

HP es compromet a proporcionar als seus clients informació sobre les substàncies químiques presents

als nostres productes segons sigui necessari per tal de complir amb els requisits legals, com ara

REACH (reglament CE núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i el Consell). Hi ha un informe amb

dades sobre substàncies químiques corresponent a aquest producte disponible a:

www.hp.com/go/

reach

.