HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Paper

background image

Paper

Aquest producte pot utilitzar papers reciclats sempre que el paper respecti les directrius que s'exposen

a l'HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (Guia de materials d'impressió de la família

d'impressores LaserJet d'HP). Aquest producte es apte per a l'ús de paper reciclat segons l'estàndard

EN12281:2002.