HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Full de dades de seguretat del material (MSDS)

background image

Full de dades de seguretat del material (MSDS)

Es poden aconseguir fulls de dades de seguretat del material (MSDS) per als subministraments que

continguin substàncies químiques a la pàgina web d'HP

www.hp.com/go/msds

o a

www.hp.com/

hpinfo/community/environment/productinfo/safety

.

208

Apèndix D Informació regulatòria

CAWW