HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Deposició d’equips per part dels usuaris a les llars privades de la Unió Europea

background image

Deposició d'equips per part dels usuaris a les llars privades de la
Unió Europea

Aquest símbol imprès al producte o al seu embalatge indica que aquest producte no s'ha de llençar
amb la resta de residus domèstics. L'usuari ha d'encarregar-se de la deposició d'aquests equips
portant-los a un punt de recollida per poder reciclar els components elèctrics i electrònics residuals. La
recollida separada i el reciclatge d'aquests equips vells ajuden a conservar els recursos naturals i
garanteixen que es reciclen d'una forma que protegeix l'entorn i la salut humana. Si voleu més
informació sobre on podeu portar els vostres equips vells per a reciclar-los, poseu-vos en contacte amb
el vostre ajuntament, la deixalleria o la botiga on vàreu comprar el producte.