HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Instruccions sobre el cable d’alimentació

background image

Instruccions sobre el cable d’alimentació

Assegureu-vos que la font d’alimentació és l’adequada per al límit de tensió del producte. El límit de

tensió apareix a l’etiqueta del producte. El producte utilitza 100-127 V CA o 220-240 V CA i 50/60

Hz.

Connecteu el cable d'alimentació a un endoll de CA connectat amb terra i al producte.

ATENCIÓ:

Per a evitar que el producte pateixi danys, utilitzeu només el cable d’alimentació que se

subministra amb el producte.

214

Apèndix D Informació regulatòria

CAWW