HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Declaració de conformitat (models sense fils)

background image

Fulls de dades de seguretat del material

Visiteu

www.hp.com/go/environment

o

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment

.

CAWW

Programa de responsabilitat mediambiental de productes

209

background image

Declaració de conformitat

Declaració de conformitat

d'acord amb ISO/IEC 17050-1 i EN 17050-1

Nom del fabricant:

Hewlett-Packard Company

DoC#: BOISB-1002-00-rel.1.0

Adreça del fabricant:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, EUA

declara que el producte

Nom del producte:

Impressora en color HP LaserJet Pro 300 M351a

Impressora en color HP LaserJet Pro 400 M451dn

Model de normativa:

2)

BOISB-1002-00

Opcions del producte:

TOTES

Cartutxos d'impressió:

CE410A, CE410X, CE411A, CE412A, CE413A

està d'acord amb les següents especificacions del producte:

SEGURETAT:

IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006 +A11

IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Producte LED/làser de Classe 1)

IEC 62311:2007/EN62311:2008

GB4943-2001

EMC:

CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 - Classe B

1)

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008

EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC Títol 47 CFR, Apartat 15 Classe B

1)

/ ICES-003, Publicació 4

GB9254-2008, GB17625.1-2003

ÚS D'ENERGIA:

Reglament (CE) núm. 1275/2008

Procediment de prova de consum d'electricitat habitual dels equips de creació d'imatges certificats
per ENERGY STAR®

Informació addicional:

El producte compleix els requeriments de la directiva EMC 2004/108/CE, la directiva de voltatge baix 2006/95/CE i la
directiva EuP 2005/32/CE i, en conseqüència, està proveït del corresponent identificador CE

.

210

Apèndix D Informació regulatòria

CAWW

background image

Aquest dispositiu compleix la part 15 de les normes de l'FCC. El funcionament està subjecte a les dues condicions següents: (1) aquest
dispositiu no pot causar interferències perjudicials, i (2) aquest dispositiu ha d'acceptar qualsevol interferència rebuda, incloses aquelles
que puguin causar un funcionament no desitjat.

1.

Aquest producte s'ha provat en una configuració normal amb sistemes informàtics domèstics Hewlett-Packard.

2.

Per complir la normativa, s'ha assignat a aquest producte un número de model de normativa. Aquest número no s'ha de confondre
amb el nom o el(s) número(s) del producte.

Boise, Idaho EUA

Octubre de 2011

Només per a assumptes de regulació, poseu-vos en contacte amb:

Contacte a Europa

Oficina local de venda i serveis Hewlett-Packard o Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE/
Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034, Böblingen (fax: +49-7031-14-3143)

www.hp.eu/certificates

Contacte a EUA

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho
83707-0015, EUA (telèfon: 208-396-6000)

CAWW

Declaració de conformitat

211

background image

Declaració de conformitat (models sense fils)

Declaració de conformitat

d'acord amb ISO/IEC 17050-1 i EN 17050-1

Nom del fabricant:

Hewlett-Packard Company

DoC#: BOISB-1002-01-rel.1.0

Adreça del fabricant:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, EUA

declara que el producte

Nom del producte:

Impressora en color HP LaserJet Pro 400 M451nw

Impressora en color HP LaserJet Pro 400 M451dw

Model de normativa:

2)

BOISB-1002-01

Opcions del producte:

TOTES

Mòdul de ràdio

3)

SDGOB-0892

Cartutxos d'impressió:

CE410A, CE410X, CE411A, CE412A, CE413A

està d'acord amb les següents especificacions del producte:

SEGURETAT:

IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006 +A11

IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Producte LED/làser de Classe 1)

IEC 62311:2007/EN62311:2008

GB4943-2001

EMC:

CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 - Classe B

1)

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008

EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC Títol 47 CFR, Apartat 15 Classe B

1)

/ ICES-003, Publicació 4

GB9254-2008, GB17625.1-2003

Ràdio

3)

EN 301 489-1 v1.8.1 (2008-04) / EN 301 489-17 v2.1.1 (2009-05)

EN 300 328 v1.7.1 (2006-10)

FCC Títol 47 CFR, Part 15 Subpart C (Secció 15.247) / IC: RSS-210

ÚS D'ENERGIA:

Reglament (CE) núm. 1275/2008

Procediment de prova de consum d'electricitat habitual dels equips de creació d'imatges certificats
per ENERGY STAR®

Informació addicional:

El producte compleix els requeriments de la directiva EMC 2004/108/EEC, la directiva de voltatge baix 2006/95/CE i la
directiva EuP 2005/32/CE i, en conseqüència, està proveït del corresponent identificador CE

.

212

Apèndix D Informació regulatòria

CAWW

background image

Aquest dispositiu compleix la part 15 de les normes de l'FCC. El funcionament està subjecte a les dues condicions següents: (1) aquest
dispositiu no pot causar interferències perjudicials, i (2) aquest dispositiu ha d'acceptar qualsevol interferència rebuda, incloses aquelles
que puguin causar un funcionament no desitjat.

1.

Aquest producte s'ha provat en una configuració normal amb sistemes informàtics domèstics Hewlett-Packard.

2.

Per complir la normativa, s'ha assignat a aquest producte un número de model de normativa. Aquest número no s'ha de confondre
amb el nom o el(s) número(s) del producte.

3.

Aquest producte utilitza un dispositiu modular de ràdio que té el número de normativa SDGOB-0892 com és necessari per complir els
requisits normatius dels països/regions on es vendrà aquest producte.

Boise, Idaho EUA

Octubre de 2011

Només per a assumptes de regulació, poseu-vos en contacte amb:

Contacte a Europa

Oficina local de venda i serveis Hewlett-Packard o Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE/
Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034, Böblingen (fax: +49-7031-14-3143)

www.hp.eu/certificates

Contacte a EUA

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho
83707-0015, EUA (telèfon: 208-396-6000)

CAWW

Declaració de conformitat (models sense fils)

213