HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Habilitació de memòria

background image

Habilitació de memòria

Windows XP, Windows Server
2003, Windows Server 2008 i
Windows Vista

1.

Feu clic a Start (Inicia).

2.

Feu clic a Paràmetres.

3.

Feu clic a Impressores i faxos (utilitzant la vista predeterminada del menú
Inicia) o feu clic a Impressores (utilitzant la vista clàssica del menú Inicia).

4.

Feu clic amb el botó dret del ratolí a la icona del controlador i, a continuació,
seleccioneu Propietats.

5.

Feu clic a la pestanya Paràmetres del dispositiu.

6.

Amplieu l'àrea de les Opcions instal·lables.

7.

Al costat de Configuració automàtica, seleccioneu Actualitza ara.

8.

Premeu D'acord.

NOTA:

Si la memòria no s'actualitza correctament després d'utilitzar l'opció

Actualitza ara, podeu seleccionar de forma manual la quantitat total de memòria
instal·lada al producte a la secció Opcions instal·lables.

L'opció Actualitza ara sobreescriu els paràmetres de configuració actuals del
producte.

130

Capítol 10 Gestió i manteniment

CAWW

background image

Windows 7

1.

Feu clic a Start (Inicia).

2.

Feu clic a Dispositius i impressores.

3.

Feu clic amb el botó dret del ratolí a la icona del controlador i, a continuació,
seleccioneu Propietats.

4.

Feu clic a la pestanya Paràmetres del dispositiu.

5.

Amplieu l'àrea de les Opcions instal·lables.

6.

Al costat de Configuració automàtica, seleccioneu Actualitza ara.

7.

Premeu D'acord.

NOTA:

Si la memòria no s'actualitza correctament després d'utilitzar l'opció

Actualitza ara, podeu seleccionar de forma manual la quantitat total de memòria
instal·lada al producte a la secció Opcions instal·lables.

L'opció Actualitza ara sobreescriu els paràmetres de configuració actuals del
producte.

Mac OS X 10.5 i 10.6

1.

En el menú d'Apple , feu clic al menú System Preferences
(Preferències del sistema)
i, tot seguit, feu clic a la icona Print & Fax
(Imprimeix i envia per fax)
.

2.

Seleccioneu el producte a la part esquerra de la finestra.

3.

Feu clic al botó Options & Supplies (Opcions i subministraments).

4.

Feu clic a la fitxa Driver (Controlador).

5.

Configureu les opcions instal·lades.